Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: zbyt pomocny
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pomocny" na angielski

helpful
useful
supportive
cooperative
helping
instrumental
hands-on
accommodating
help
assistance
helped
handy

Sugestie

Mamy bardzo przyjazny, pomocny i anglojęzyczny personel.
We have a very friendly, helpful & English-speaking staff.
Co mam czytać czasopisma już był bardzo pomocny.
What I've read of the journal has already been extremely helpful.
Mógłbyś być pomocny, wciąż możesz.
You might have been useful, still could.
Bardziej pomocny komentarz, panie Spock.
A more useful comment, Mr. Spock.
Próbowałem być pomocny, ale skończyłem.
I've tried to be supportive, but I'm finished.
Tak mnie wtedy wołali, bo byłem cool i pomocny.
You know, nickname, I used to rock it back in the day 'cause I was cool and supportive.
Ten dziennik będzie pomocny w przypadku trzeba odwiedzić pediatrę.
This log will be helpful in case you have to visit the pediatrician.
Może być pomocny w rozprowadzaniu plotki.
He might be helpful in spreading the word.
Twój mąż był bardzo pomocny przez ostatnie kilka tygodni.
Your husband has been really helpful for the last few weeks.
Tu pan może być naprawdę pomocny.
This is actually where you could be really helpful.
Wybacz, chciałbym być bardziej pomocny.
S... sorry. I wish I could be more helpful.
Pan Mitchell był bardzo pomocny w ogarnięciu wszystkiego.
Mr Mitchell's been very helpful in connecting the dots.
Adam, jesteś tak obłędnie pomocny.
Adam, you are, like, so dementedly helpful.
Na początku będzie bardzo pomocny i przyjacielski.
At first, he'll be extremely helpful and friendly.
Był niezwykle pomocny podczas ostatniego śledztwa.
He's been extremely helpful In a number of homicide investigations.
Pluszak na zapasowym kole nie jest pomocny.
Your teddy bear on the spare wheel is not entirely helpful.
Próbujesz być pomocny i doceniam to.
You're trying to be helpful, and I appreciate it.
Telekonferencji z wami był najbardziej pomocny.
Our conference call with you was most helpful.
Nasz pomocny personel z przyjemnością zalecenie.
Our helpful staff will gladly make a recommendation.
Ten Xindi nie był szczególnie pomocny.
He wasn't a particularly helpful Xindi, Doctor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1408. Pasujących: 1408. Czas odpowiedzi: 239 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo