Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poniżej" na angielski

Zobacz także: poniżej pasa
Wyszukaj poniżej w: Definicja Synonimy

Sugestie

Kierunki te zostały przedstawione szczegółowo poniżej.
These lines of action are set out in greater detail below.
Maszyny zostały sprzedane bankowi poniżej kosztów.
The machines were sold to the bank below cost.
Tym samym rejestr infrastruktury wspomaga procesy opisane poniżej.
Therefore the Register of Infrastructure supports the processes described hereafter.
Jego główne cechy przypomniano poniżej w niniejszej sekcji.
Its main features are recalled hereafter in the present section.
Kiedy spadniesz poniżej pewnego poziomu... zostaniesz wygnany.
Once you fall below a certain level, they exile you to Passaic.
Nie, nie czuję niczego poniżej kolana.
No, I can't feel a thing below my knee.
Musimy pozostać poniżej pokładów na chwilę.
We have to stay below decks for a while.
Wiarygodność projekcji spadła poniżej 45%.
Reliability of projection has dropped below 45 percent.
Przewidywana skuteczność spadła poniżej 45%.
Reliability of projection has dropped below 45 percent.
To jest parter, pięć pięter poniżej izolatki.
This is the ground floor, five floors below the isolation room.
Dotkliwość spalenia była większa powyżej kostek niż poniżej.
Severity of charring was significantly greater above his ankles than below.
Musi być przynajmniej 40 poniżej zera.
It has to be at least 100 below zero.
Zebranie kilku dusz to poniżej jego godności.
Grabbing a few souls - that's got to be below his pay grade.
Jeżeli my podpalamy powłoki poniżej wody linię.
If we fire a shell below the water line...
Temperatura na zewnątrz wynosi 67 stopni poniżej zera.
Presently, the temperature outside is 67 degrees below zero.
4 zdesperowanych więżniów zostało złapanych na plaży poniżej więzienia.
Four desperate prisoners were apprehended... on the rocky beach below the prison.
Trzonowe są pięć centymetrów poniżej linii dziąseł.
The molars are five centimeters below the gum surface.
Kwestię tę omówiono poniżej, analizując pojęcie korzyści.
This question is dealt with below, during the examination of the concept of advantage.
Niektóre elementy przedstawiono jednak także poniżej.
Some elements are, however, repeated below.
Należy podać przynajmniej poniżej przytoczone związki chemiczne.
At least the list of chemical species given below shall be included.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14806. Pasujących: 14806. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo