Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "popłynąć" na angielski

Wyszukaj popłynąć w: Definicja Synonimy
sail
swim
flow
float
go
swum
Planuję przekroczyć kanał w barkach i popłynąć do Tamizy.
They plan to cross the Channel in barges and sail into the Thames.
Wkrótce przybyliśmy do hotelu, skąd mogliśmy popłynąć na Capri.
Soon, we arrived at the hotel from where we would sail to Capri.
Nadal możemy popłynąć spowrotem na wyspę.
We can still swim back to the island.
Naprawdę... ale myślę, że powinniśmy tędy popłynąć.
I'm sorry, but I think we should swim through.
Wiele czasu zajęło rzece znalezienie swojego koryta, a zastygłej wodzie by popłynąć.
It took a long time for the river to find its bed and the stagnant water to flow.
Zajmie mi około siedmiu czy ośmiu minut, żeby popłynąć, wziąć rzeczy i wrócić.
That'LL take me about seven or eight minutes to swim, get the gear, and come back.
Planuję popłynąć przez ocean ku nieznanym ziemiom, Zita.
I plan to sail an ocean, Zita, to an unknown land.
Byłam gotowa pozwolić Brickowi/utonąć lub popłynąć,
And I was ready to let brick sink or swim,
Musisz tylko wskoczyć do wody i popłynąć.
You just have to jump in the water and swim.
W Wilmington wypożyczyli łódź, by popłynąć do Claridge na pokaz fajerwerków.
They rented a boat in Wilmington to sail to Claridge for the fireworks.
Chciał popłynąć do Morza Śródziemnego, ale nigdy... Umarł.
He wanted to sail to the Mediterranean, but he never...
Myślałem, że chcesz ze mną popłynąć dookoła świata.
I thought you wanted to sail around the world with me.
O świcie, zawiesimy ci kamień przy szyi, żeby ci pomóc popłynąć.
At dawn, we'll hang a stone around your neck, to help you swim.
Musimy popłynąć dalej, minąć góry i rozpalić kolejne ognisko.
We need to sail forward along the coast, clear the mountains and start another signal fire.
Zaszczytem będzie znów popłynąć pod jego komendą.
And it would be an honor to sail under his command again.
Jak chcesz, możesz za tym popłynąć.
If you want it, you can swim after it.
Będziemy musieli popłynąć na Fiji, na tratwie jak Thor Heyerdahl.
We'll have to sail a raft to Fiji like Thor Heyerdahl.
Zarzucić samochód na plecy i popłynąć?
To carry the truck on our backs and swim?
Cóż, możemy popłynąć, albo...
Well, we can swim, or...
Możemy kupić tratwę i popłynąć rzeką do Council City.
We can buy a raft and go to Council City on the river.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 345. Pasujących: 345. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo