Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "popisać się" na angielski

Wyszukaj popisać się w: Definicja Synonimy
show off

Sugestie

Będzie miał przynajmniej szansę popisać się.
At least you've given him a chance to exercise his ego.
Próbujesz tylko popisać się przed dzieciakami, ale daj spokój.
You're just trying to show me up with the kids, but come on.
To pierwsza okazja, by popisać się przed drugim plemieniem.
This is your first chance to introduce yourself to that other Introduce yourself to that other tribe.
Jednego znałem człowieka co mógł takim popisać się strzałem.
I've seen only one man who could boast of such marksmanship!
Weź przykład z Williama, zapamiętaj każdy ton, i zwracaj uwagę na tempo, a będziesz mogła popisać się na każdym spotkaniu towarzyskim, w zamian zbierając łzy lub uśmiechy od słuchaczy.
Take a leaf from William's book! Learn a single tune, and provided you vary your tempo, you may trot it out at every social gathering, wringing tears or smiles from your audience in turn.
Mogłeś popisać się swoim geniuszem.
It's just part of the job, okay?
Gdy tańczyłem sam, miałem szansę zabłysnąć... i popisać się.
With me it's always been my time to shine and my big chance to show 'em all but...
Ushitora zabrał mu żonę i dom, żeby popisać się przed Tokuemonem.
So Ushi-Tora used her as a pawn He tempted Tokuemon with her and the house
Nadal uważam, że byłoby dobrze, gdybym mógł popisać się kasą na hot-doga.
I still think it would help if I had some corn-dog money to flash around.
Mogłeś popisać się swoim geniuszem.
Accidents happen, redress is made.

Pozostałe wyniki

Miejscowi nic nie mieli więc postanowiłem się popisać.
The locals, they didn't have anything, so I stepped up.
Bóg chciał się popisać, kiedy cię stworzył.
God was showing off when He made you.
Gdy chcesz się popisać, daj sobie na luz.
And the next time you feel like showing off, don't.
Lounds to był bonus. Okazja, by się popisać.
Okay, I mean, Lounds - that was a bonus.
Siedzimy w tym już 3 tygodnie i nie mamy czym się popisać.
We're three weeks into it and we really don't have much to go on.
Prokurator chcę się popisać nowym biurem i...
D.A.'s showing off the new field office and.
Jeśli będą polować na ciebie, będziesz mógł się popisać.
They try and come after you, you can still have your last stand.
Miałem zorganizowany samolot, ale Rawicz znowu musiał się popisać.
I had a plane arranged, but Mr. Rawitch had a burning desire to act again.
Fałszując obligacje, chciał się popisać.
The Bond is him showing off.
Nie dostałeś stypendium, to musisz się popisać.
You lose a fellowship, so you have to prove something.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 83. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo