Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poprzedni" na angielski

Zobacz także: poprzedni rok
Wyszukaj poprzedni w: Definicja Synonimy

Sugestie

Victoria bez trudu zdobyła twój poprzedni adres.
It was just too easy for Victoria to find your previous address.
Nowoczesna konstrukcja, tylko jeden poprzedni właściciel, wiele usprawnień.
Newer construction, only one previous owner, All sorts of upgrades.
Musisz mi zapisać swój poprzedni adres.
I need you to write down your former address.
Powiedziałaś, że twój poprzedni związek troszkę cię zwichrował.
You said that your former relationship screwed you up a little.
Mój poprzedni chłopak nie był romantykiem.
My last boyfriend wasn't the romantic type.
I wisisz mi za poprzedni miesiąc.
Plus, you owe me from last month.
Pewnie wstawił ją tutaj poprzedni właściciel.
Must have been put in by a previous owner.
Nie tak jak moi poprzedni partnerzy.
Not as tough as my two previous partners.
Mój poprzedni dentysta cały czas mi to przepisywał.
My last dentist prescribed it to me all the time.
Zdziwiłabyś się, ile zapomnianych skarbów pozostawili poprzedni mieszkańcy.
You'd be amazed at the little forgotten treasures left behind by previous occupants.
Wciąż sprzedaje swój poprzedni film na ulicy.
They are still selling his previous movie in the streets.
To oczywiste, że poprzedni model wzrostu był niesprawny.
It was obvious that the previous model of growth was dilapidated.
Kopię podpisanego dokumentu przesyłania zachowuje poprzedni przewoźnik.
A copy of the signed document is to be retained by the previous carrier.
Ten odnośnik wskazuje poprzedni dokument w uporządkowanym zbiorze dokumentów.
This link references the previous document in an ordered series of documents.
Wyświetla poprzedni obrazek z bieżącego albumu.
Display the previous image of the current Album.
Polecenie otwiera poprzedni katalog z historii.
The'Go Back 'command opens the previous folder from the history.
Przegadali poprzedni wieczór... mieli dość długą nocną pogawędkę.
It seems last evening... he had quite the late night conversation.
Zanim cię zatrudniłem, ujawniłem szefowi nasz poprzedni związek.
Look, before you were hired, I made a full disclosure to the chief about our previous relationship.
Tak jakby twój poprzedni właściciel zniknął z planety.
It's like your previous owner fell off the planet.
Niestety, jego poprzedni właściciel musiał go oddać.
Why don't you check? Unfortunately, his previous owners had to let him go.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1259. Pasujących: 1259. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo