Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "porąbać" na angielski

Wyszukaj porąbać w: Definicja Synonimy
chop
hack
axe
Muszę porąbać drwa a kłody są oblodzone.
I have to chop wood and the logs are icy.
Możesz mi porąbać trochę drewna na ognisko?
Can you chop some wood so I can light a fire?
On może porąbać to, Charlie.
He can hack it, Charlie.
My wszyscy tylko myśleliśmy, że on był jakiś Umyłeś się - w górze znęcaj się, kogo nie mógłby porąbać tego.
We all just thought he was some washed-up bully who couldn't hack it.
"Muszę porąbać moją matkę"
"I Have To Axe My Mother"
Rogera, mogą porąbać mnie do MK Skrajnego?
Rogers, can you hack me into MK Ultra?
Możesz je porąbać na kawałki, a te kawałki nadal będą cię ścigać.
They're not living, they're can chop them into pieces, the pieces will still come after you.
"Porąbać i ułożyć cztery kubiki drewna." Tak jest.
Chop and stack one cord of wood.
Był sobie drwal, który miał za moment wziąć siekierę do ręki i porąbać kawałek drewna, a cała galaktyka jest jednym atomem tej siekiery.
There was a woodcutter who's about to take his ax and chop a piece of wood, and the whole galaxy is one atom of that ax.
Najlepiej będzie... porąbać je na 6 części i poukładać.
Apparently, the best thing to do... is cut up a corpse into six pieces and pile it all together.
Attila musiał porąbać rozkazy, wahadłowiec poszedł bezpośrednio na Dante.
Attila must have hacked the commands, the shuttle went directly on Dante.
Musiałeś czekać, aż umrze, żeby ją porąbać.
I mean, you had to wait Till she died to chop her up.
A potem kazał oddzielić dzieci i porąbać na kawałki.
And he took all the children and had them chopped apart.
To możemy coś z tego porąbać.
We can chop some of to work, boys.
Właśnie, musimy porąbać drewno na ogień w sobotę.
Which reminds me, we have to chop some firewood on Saturday.
Drzewo jest za duże do kuchennego pieca... ale siekiera zginęła i nie możemy go porąbać.
The wood is too big for the cook stove... but the ax has gone missing, and we can't break it down.
Jest za duży żeby go porąbać.
He's too big to chop up.
Może chciał coś lub kogoś porąbać.
Maybe he wanted to go down swinging, literally.
Dawaj! Pozwól mi go porąbać.
I know, let me chop him up.
To możemy coś z tego porąbać.
We can chop some of that up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 50. Pasujących: 50. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo