Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poradzić sobie bez" na angielski

Wyszukaj poradzić sobie bez w: Definicja Synonimy
manage without
go on without
to do without
Byłoby łatwiej z tobą, ale potrafię poradzić sobie bez ciebie.
It'd be easier with you, but I can manage without you. No, no.
Jestem pewien, że możemy poradzić sobie bez ciebie.
I'm sure we can manage without you.
Musieliśmy poradzić sobie bez piosenkarki.
We had to go on without a singer.
Musisz poradzić sobie bez niego.
You have to go on without him.
Nie, spróbuję poradzić sobie bez.
No, I want to try to do without.
Ciężko poradzić sobie bez szkoły za swoimi plecami.
'It's hard to do without the school behind you.
Jakżesz mógłby Teatr Magnetycznego Zdrowia Voglera poradzić sobie bez Tubala?
How would Vogler's Magnetic Health Theatre manage without Tubal?
Czy nie mogą choć raz poradzić sobie bez pani?
Look, look, can't they manage without you just for once?
Będziemy musieli poradzić sobie bez niej.
We'll have to make do without her.
Będziemy musieli poradzić sobie bez niego.
We're going to have to proceed without him.
Byłoby łatwiej z tobą, ale potrafię poradzić sobie bez ciebie.
It is easier if we are to, but I can handle it themselves.
Mogę poradzić sobie bez twojej pomocy.
I can handle this without your help.
Irlandczycy mogą poradzić sobie bez waszej ochrony.
The Irish can do without your protection.
Myślę, że moglibyśmy poradzić sobie bez nich.
I think we could get through without them.
Chyba będziemy musieli poradzić sobie bez niej.
Well, I Guess We'll Have To Go Ahead Without Her.
Kochanie, myślę, że będziemy musieli poradzić sobie bez ciebie.
Well, honey, I think we're going to have to do that without you.
Moglibyśmy poradzić sobie bez tego pracownika.
We could actually do without the employee.
Jesteś już na tyle dorosły by poradzić sobie bez nas.
You're too much for us to handle.
Cóż, Novac, musimy po prostu zacisnąć pasa i poradzić sobie bez tego działu.
Well, we'll just have to tighten our belts and do without.
Nie możemy zatem poradzić sobie bez tego systemu PNR, a muszę państwu powiedzieć, że komisarz odpowiedzialny za zwalczanie przestępczości zorganizowanej nie ma zamiaru rezygnować z przydatnych zasobów.
Thus, we cannot do without this PNR system, and I must tell you that the Commissioner responsible for combating organised crime is not willing to abandon useful resources.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo