Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "port" na angielski

Zobacz także: port lotniczy
Wyszukaj port w: Definicja Synonimy

Sugestie

1168
Zdobyłeś port Nassau bez jednego wystrzału.
You sacked Nassau Port without even firing a shot.
Przejęli każdy port na Wschodnim Wybrzeżu.
They've taken just about every port on the East Coast.
Na wzgórzu z widokiem na port.
A high rise overlooking the harbor.
To nie plaża, to port.
This isn't a beach, it's a harbor.
Cały port zasłużył na każdy owoc szczęścia.
The whole harbour was worthy of every consequence of happiness.
Ten port posiada mnóstwo historycznych powiązań.
This harbour's full of historical connections.
Musimy zabezpieczyć broń zanim opuści port.
We need to secure the weapon before it leaves port.
Mogę otworzyć port jeśli/chcesz uruchomić program.
I can open a port if you need to run a program.
Ci kolesie nie widzieli dziewczyny odkąd opuściliśmy port.
These guys haven't seen a girl since we left port.
Żeby zbudować pływający port pomiędzy nimi.
To build a floating port with pontoons between them.
Owszem, widziałem, gdy patrolowałem port.
Actually I have, when making my rounds at the port.
Jeśli opuścił port, znajdziemy go.
If it left the port, we'll find it.
Niektórzy podczas sztormu wybierają pierwszy lepszy port.
I guess some people will choose any port in a storm.
Umowa określa dzień i port zaokrętowania.
It shall stipulate in particular the date and port of signing on.
Splądrujemy każdy port na każdym z siedmiu mórz.
We'll plunder every port in all the seven seas.
W takim przypadku statek ma prawo opuścić port.
In this case the vessel shall be authorised to leave the port.
Wyobraźcie sobie przyszłość pełną statków, ze śmierdzącym ładunkiem przeładowane, próbujące znaleźć port.
Imagine a future full of ships, detritus stinking to high heaven trying to find a port.
Babilon 5 to stacja dyplomatyczna, wolny port.
Babylon 5 is a diplomatic station, a free port.
Ty będziesz miał port na Adriatyku.
You could double your port capacity on the Adriatic.
To był najwspanialszy port, do którego kiedykolwiek zawinęliśmy.
I bet that was the best Liberty port one ever got.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1276. Pasujących: 1276. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo