Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "portier" na angielski

Wyszukaj portier w: Definicja Synonimy
doorman
porter
concierge
gatekeeper
desk clerk
janitor
Byłam wcześniej w twoim mieszkaniu, ale portier nie chciał powiedzieć gdzie się przeprowadziłeś.
I went by your apartment earlier, but your doorman wouldn't tell me where you'd moved.
Bez obaw, to tylko mój portier.
Don't worry, he's just my doorman.
Poranny portier znalazł ją u stóp wschodnich schodów.
Morning porter found her, at the foot of the Eastern Stair.
Rogers, główny portier, a to pan Ratcliffe, mój asystent.
Rogers, head porter, and this is Mr Ratcliffe, my assistant.
Mówi Senf, główny portier z Grand Hotelu.
This is Senf, the head porter, Grand Hotel.
Szpitalny portier przypuszcza, że kula która miała trafić w serce została zablokowana przez komórkę.
A hospital porter reckons he took a bullet to the heart that was blocked by a mobile phone.
Każdy kelner, kanar i portier przysięgają mu wierność.
Every waiter, busboy and Porter swears allegiance to him come election time.
Był tam stary portier z Kolorado.
There's an old doorman from Colorado.
Twój portier powiedział, że tutaj będziesz.
Your doorman said you were out here.
I czemu mój portier cię wpuścił?
And why did my doorman let you up?
To nasz portier, pan Vrana.
This is our porter, Mr. Vrana.
Przepraszam, gosposia mojej przyjaciółki i nasz portier właśnie się zaręczyli.
Sorry. A friend's housekeeper and our doorman got engaged.
Nie, ja i mój portier.
No, me and my doorman.
Jerry, nasz irlandzki portier, odpowiedział:
Which is why Jerry, the Irish doorman, said:
Nie mów, że mój portier jest jednym z twoich wielbicieli.
Don't tell me my doorman is one of your many admirers.
Ten facet, nocny portier, widział mnie i dałem mu klucze.
That guy, the night porter, saw me and I gave him the keys.
Twoja twarz jest na kamer w holu portier może ciebie ze spisu.
Your face is on the cameras in the lobby, the doorman could pick you from a lineup.
Ten portier, Jimmy Smith, był na służbie, kiedy spadli.
That doorman, Jimmy Smith, was on duty when they fell.
West 83., dwie sypialnie, portier,
West 83rd, two-bedroom, doorman building...
Portier mówił, że przyszła sama.
Doorman said she came here alone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 205. Pasujących: 205. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo