Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poruszać się po" na angielski

Wyszukaj poruszać się po w: Definicja Synonimy
move around
get around
navigate through
free to move about
move through
Nie możemy poruszać się po mieście za dnia.
We can't move around the city during daylight.
Należy zapewnić dalsze szkolenia, aby ludzie mogli poruszać się po rynku pracy w poszukiwaniu najlepszych możliwości zatrudnienia.
Further training needs to be provided so that people can move around the labour market to the best job opportunities.
Potrzebuje samochodu, żeby poruszać się po mieście.
He needs a little car to get around town.
Tracę wzrok i nie mogę już tak naprawdę poruszać się po własnym domu.
I am losing my sight and cannot really get around my own home any more.
Gwenview posiada trzy podstawowe tryby: przeglądania, widoku i tryb pełnoekranowy. Tryb przeglądania pozwala poruszać się po komputerze, wyświetlając miniaturki obrazków. Tryb widoku pozwala wyświetlać jeden obrazek jednocześnie. Tryb pełnoekranowy zaś pozwala wyświetlać szybkie pokazy slajdów.
Gwenview features three main modes: Browse, View, and Full Screen. Browse Mode lets you navigate through your computer showing thumbnails of your images, View Mode lets you view images one at a time, and Full Screen lets you make quick slideshows.
W trybie przeglądania możesz łatwo poruszać się po swoich plikach i podglądu wyświetla miniaturki obrazków oraz katalogi podrzędne w bieżącym katalogu.
When in Browse Mode, you can easily navigate through your files and folders. The preview window shows thumbnails of the images in the current folder, as well as subfolders.
Sutton musi widzieć, że robię, co chce, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się po bazie.
I need Sutton to see me doing her work so we can continue to move around the base freely.
Ona nie poruszać się po całym terenie, więc ona jest bardzo łatwy do animacji.
She doesn't move around a whole lot, so she's incredibly easy to animate.
Więc będziemy poruszać się po omacku.
So we're essentially going in, blind.
Można teraz poruszać się po pokładzie.
You are now free to move around the cabin.
Od teraz możecie swobodnie poruszać się po kabinie.
At this time you are free to move about the cabin.
Proszę pozostać na miejscach do zarejestruj została wyłączona, i można bezpiecznie poruszać się po kabinie.
Please remain seated until the sign has been turned off, and it's safe to move about the cabin.
Te dzieci były jedynymi, które w nocy potrafiły poruszać się po lasach.
They were the only ones who could make their way through the forest at night.
Idealny mężczyzna może poruszać się po pokoju.
The perfect human can move in a room.
Można całkiem łatwo poruszać się po statku Wraith.
You can get around pretty easy on a Wraith ship.
Gościom nie wolno poruszać się po mieście bez eskorty.
Guests are not permitted to move about the City unescorted.
Ale zabraniam panu poruszać się po klinice bez laski.
But you are forbidden to walk around the clinic without a cane.
Możemy poruszać się po łodzi przez zęzy.
We can navigate the ship through the bilges.
Mogłem poruszać się po całym mieście.
I was able to go all over the whole city.
Instynkt nakazuje mi zamknąć oczy i poruszać się po omacku.
My instinct is to close my eyes and feel my way out of here.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 91. Pasujących: 91. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo