Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "posada" na angielski

Wyszukaj posada w: Definicja Synonimy
job
position
posada
post

Sugestie

posadą 61
To stabilna posada i będziesz pracować w domu.
It is a steady job and you'd be working from home. Goodbye, Father.
To bardzo wymagająca lecz jednocześnie lukratywna posada.
It is a very demanding but ultimately rewarding job.
To brzmi jak jakaś niższa posada.
I don't know, seems like kind of a lower position.
Jest inna posada, uczenie dzieci robotników w Manchester.
Now there is another position, teaching the children of factory workers in Manchester.
Ponieważ... to była jedyna wolna nauczycielska posada.
Because... it was the only teaching position open at the time.
Niestety, moja posada jest zagrożona tutaj.
Painfully, but my job's at stake here.
Niestety jest tylko jedna wolna posada trenera.
The bad news is, there's only one trainer position available.
Na razie jest wolna posada gońca.
For now there is a messenger position, if you want it.
Niestety, ta posada została obsadzona.
So... Unfortunately, that position's been filled.
Bo to posada na całe życie.
Why would I drop out? - Because this position's for life.
Przepraszam ale ta posada została już obsadzona.
I'm sorry, but that position has already been filled.
Wiesz, ta twoja nowa posada cię zmieniła.
You know, your new position of authority has changed you.
Zawsze mówiłem, że twoja posada jest bezpieczna.
I have always said your job is totally intact.
Obecna posada jest dla niej korzystniejsza finansowo.
The job she has now pays her more money.
Moja posada była uzgodniona, więc pozostało znalezienie mi mieszkania.
My position settled, it remained to find somewhere to live.
Nie zapominajmy że posada Rebecci też jest zagrożona.
Let's not forget Rebecca's position is on the line as well.
Powiedziałem, że to twoja posada.
I said that it was your job.
Niczyja posada nie jest bezpieczna, kiedy tłoczy się tylu żołnierzy.
Well, nobody's job is safe with all these servicemen crowding in.
Koniec rozmowy, posada jest twoja.
Interview's over, you got the job.
Nikogo poważnego nie interesuja ta posada.
Nobody serious ever wants that job.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 267. Pasujących: 267. Czas odpowiedzi: 84 ms.

posadą 61

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo