Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "postawić na swoim" na angielski

Wyszukaj postawić na swoim w: Definicja Synonimy
make a point
have their way
get her way
get my way
get your way
prove a point
Próbuje postawić na swoim.
He's trying to make a point.
Cały oddział Cybermanów. Zniszczył cały oddział, żeby postawić na swoim!
Awhole cyber legion, though, he just blew them all up to make a point!
Ona uwodzi jej ofiary, ona pozwala ich postawić na swoim z nią, ona czeka na właściwy czas, i wtedy ona dźga ich z środkiem uspokajającym konia.
She seduces her victims, she lets them have their way with her, she waits for the opportune time, and then she stabs them with a horse tranquilizer.
Ona uwodzi jej ofiary, ona pozwala ich postawić na swoim z nią,
She seduces her victims, she lets them have their way with her,
Zawsze musi postawić na swoim.
She has to get her way.
Jeżeli pozwoliła mi postawić na swoim.
If she had let me have my way.
Znajdziesz jakiś sposób, żeby postawić na swoim.
You'll find ways to get one up on them.
Przykro mi, Buźka, musiałem tym razem postawić na swoim.
I'm sorry, Face, I just had to put the period to this one.
Powiedzmy, że wiem jak postawić na swoim.
Let's just say I know how to get my way.
Nie wiem, dlaczego musiałeś postawić na swoim, to był dobry facet.
I don't know why you had to go and stick your beating, he was a good bloke.
Jak powiedziałem, książęta starają się postawić na swoim.
As I said, the princes need to resolve this on their own.
Może więc wrócił, aby postawić na swoim.
So maybe he went back to get the last word.
Jak zwykle chce pan postawić na swoim.
As usual you want it your own way.
Zakłócisz życie ludzi tam pracujących, żeby postawić na swoim.
You'll disrupt the lives of the people who work on it just to get what you want.
W końcu musiała postawić na swoim.
She finally had to put her foot down.
Ponieważ muszę postawić na swoim, Tom.
Because I need to win one, Tom.
Gdybym chciał postawić na swoim i dać jej ultimatum, to zrobiłaby to. Odeszła od niego.
I know if I lay down the law, give Mandy an ultimatum, she'll do exactly what I say.
Amy powie wszystko, żeby postawić na swoim.
Amy will say anything to get what she wants.
Pójść do programu i postawić na swoim.
You go on the show, and you own it.
A teraz z pieniędzy, których nie mamy, musimy zapłacić kaucję, bo pan chciał postawić na swoim.
Now, we don't have money laying around to go and pay a bail man just so you can prove a point.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 78. Pasujących: 78. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo