Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "posterunek policji" na angielski

Wyszukaj posterunek policji w: Definicja Synonimy
police station
police department
Podrzuć to na najbliższy posterunek policji... anonimowo.
Drop this off at the nearest police station... anonymously.
Informacje przydatne do jego schwytania przyjmuje każdy posterunek policji.
Relevant information leading to his arrest can be submitted to any police station.
Wiesz... biuro burmistrza posterunek policji.
You know, mayor's office, police department.
Jeśli masz jakieś informacje o miejscu pobytu księżniczki, zadzwoń na najbliższy posterunek policji.
If you have any information of princess leia's whereabouts, Please call your local police department.
Do końca miesiąca otworzą posterunek policji i szkoły.
By the end of this month they'll be opening a police station and schools.
To posterunek policji, ale jedzenie jest dobre.
I know it's a police station, but the food is good.
W porządku, to nie jest posterunek policji.
All right, this isn't a police station.
Oczywiście, to nie posterunek policji.
Clearly this is not a police station.
To nie jest sąd czy posterunek policji.
Foster: This isn't a court or a police station.
Bandziory wkraczają na posterunek policji i kradną broń.
Thugs come into a police station and steal weapons.
To posterunek policji, nie twój dom.
This is a police station not your home.
Więc gdziekolwiek jesteś, idź po prostu na posterunek policji i powiedz im, aby zadzwonili po szeryfów.
So wherever it is that you are, please just go to a police station and tell them to call the marshals.
Po latach pracy w Chicago, zrozumiałem, że posterunek policji sam sobie nie poradzi.
However, after many years in Chicago, the one thing I realize is that no police department can do this job alone.
Inspektor Petersen, posterunek policji w Oxford.
Inspector Petersen, Oxford police station.
Chuck, pół mili stąd jest posterunek policji.
Chuck, there's a police station half a mile down the road.
Mówimy tu o włamaniu na posterunek policji.
We're talking about breaking into a police station.
Bo to posterunek policji a nie obóz dla uchodźców.
Because this is a police station, not a refugee camp.
Ostatniej nocy tłum młodzieży zaatakował posterunek policji na osiedlu Muguet.
Last night a mob of youths attacked a police station in the Muguet projects.
Bo ten posterunek policji jest antyrasistowski.
Because this police station is anti-racist.
Dlaczego ktoś miałby ostrzeliwać posterunek policji?
Why would anybody shoot at a police station?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 179. Pasujących: 179. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo