Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "posterunku policji" na angielski

Wyszukaj posterunku policji w: Definicja Synonimy
police station
police headquarters
Mój dom jest blisko posterunku policji.
There's a police station near my home.
Następny arsenał urządzę sobie na posterunku policji.
The next arsenal I have will be in a police station.
To zostało skradzione wcześniej z posterunku policji.
This was stolen from police headquarters earlier tonight.
Podejrzany zbrodniarz, brawurowo, przy dziennym świetle ucieka z posterunku policji.
A suspected felon, a daring escape from police headquarters, broad daylight.
Wszelkie informacje prosimy zgłaszać na każdym posterunku policji.
Information can be submitted to any police station.
Jak mogła uciec z posterunku policji.
How could she escape from a police station?
Znajdziecie Panią Bates na posterunku policji na Gerald Row.
He'll find Mrs Bates at Gerald Row Police Station.
Zdarzenia miejsce wewnątrz naszego posterunku policji...
An incident occurred inside our police station...
To jest sejf w biurze kapitana na posterunku policji.
It's in a safe, in a captain's office, inside of a police station.
Jestem Oishi z posterunku policji w Okinomiyi.
I'm Oishi from the Okinomiya police station.
Od piętnastu lat nie byłam na posterunku policji.
Well, I haven't been inside a police station in 15 years.
Jego mama bije Tatę na posterunku policji.
His mum beating up his dad in a police station.
Ale zacznę od najbliższego posterunku policji.
I'll start at the nearest police station.
W ciągu 48 godzin wasze zdjęcia będą na każdym posterunku policji.
In the next 48 hours, your pictures will be in every police station.
Od 1:30 do 3:00, z zatrzymanym, byliśmy na posterunku policji w Tsim Sha Tsui gdzie spisywaliśmy zeznania świadków.
From 1:30 to 3:00 a.m., we were detained in Tsim Sha Tsui police station to provide witness reports.
Otrzymali? my telefon z posterunku policji w Malad.
There was a call from Malad police station.
Cóż, stoisz na posterunku policji, I powiedziałbym, że pilniejszą sprawą, jest miejsce pobytu pudełka nieskończoności Twojego ojca.
Well, you're standing in a police station, and I would say the more pressing issue is the whereabouts of your father's infinity box.
Jesteśmy 1500 km od domu, na nowojorskim posterunku policji z pijanym gwiazdorem rocka, czekając na przyjście twojego martwego ojca.
We are 1,000 miles from home in a New York police station with a drunken rock star waiting for your dead father to show up.
Jeśli ktoś ma jakieś informacje o Billa, prosimy o poinformowanie najbliższego posterunku policji.
If you know anything about Billa, please inform the nearest police station.
Pośle pan swoich ludzi wzdłuż Lincoln i dalej do posterunku policji na rogu.
Proceed west from Lincoln to a police station located here...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo