Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poszukać" na angielski

Wyszukaj poszukać w: Definicja Synonimy
look for
find
seek
search
check for
try
scan for
see if
looking for
looked for
go after

Sugestie

173
87
86
70
60
Intruz wchodzi, aby czegoś poszukać.
The intruder comes in to look for something.
Musieli poszukać czegoś szybkiego... i prostego.
They had to look for something fast... and simple.
Musimy poszukać gdzie ten urok może być.
We need to find where the charm might be.
Będziesz po prostu musiał poszukać następnej.
You just have to find the next one.
Musimy poszukać miejsca na nową bazę.
It is imperative that we seek another location for our base.
Przybyć, poznać prawdę i poszukać zemsty.
Come here and learn the truth and seek revenge.
Na pewno poszedł poszukać przyzwoitego błotka by się orzeźwić.
I'm sure he just went off to look for a nice... mud hole to cool down in.
Włożymy ich do wozu i jedziemy poszukać fermy.
Let's stick them in the car, and then go and look for a pig farm.
Przepuścić nasz towar, albo poszukać innej roboty.
Let our product through, or look for another line of work.
Pozwólmy Emersonowi i Nedowi poszukać dowodów.
We'll let Emerson and Ned look for evidence.
Zapomniałem paszportu, pomóż mi poszukać.
I forgot my passport, come back and help me look for it.
Myślę, że powinienem poszukać mojej córki.
I think I should just look for my daughter.
Mam jechać do Francji i poszukać kolekcjonerów.
I'll just go to France and look for disreputable people.
Powinieneś poszukać swojej walizki, Gordon.
You should look for your suitcase, Gordon.
Możesz wrócić do Tangshan i poszukać swoich krewnych.
You can go back to Tangshan and look for your family members.
Moi dwaj filmowcy muszą poszukać swoich miejsc.
Well, my two cameraman friends need to find their seats.
Muszę sobie poszukać, innego miejsca.
I need to look for another place to stay.
Chyba pójdziemy poszukać innej niezamieszkałej planety.
You know, we can go find any uninhabited planet.
Możecie sobie poszukać nowej modelki na jutro.
Well, you can find yourself a new model for tomorrow.
Jeśli chcesz gładkości, powinieneś poszukać małego chłopca.
If you want hairless, maybe you should find a little boy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1797. Pasujących: 1797. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo