Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "potrzebną jej" na angielski

Jako instytucja przedstawicielska Parlament musi nadać polityce konkurencji potrzebną jej demokratyczną legitymację.
As a representative institution, Parliament must lend competition policy the democratic legitimacy it needs.
Mołdowa importuje prawie całą potrzebną jej energię, głównie z Rosji.
Moldova imports almost all of its energy supplies mainly from Russia.
dostała potrzebną jej pomoc.
She got the help she needed.
Dlatego sprzedała w styczniu 2002 r. obie działki wraz z dziedzicznym prawem zabudowy spółkom GGB i GGF, które następnie wydzierżawiły grupie część działki potrzebną jej do prowadzenia działalności.
Accordingly, in January 2002, it sold the two properties as well as the associated emphyteusis right to GGB and GGF, which subsequently leased back the parts of these real properties necessary for the group.

Pozostałe wyniki

To same kłamstwa, ale potrzebna jej rozmowa.
They're all lies, but she could use somebody to talk to anyway.
A chcę ją przekonać, że potrzebna jej nasza obstawa.
I want you to convince her she needs the boys' and my protection.
Nawet jeśli ona tego nie powie, potrzebna jej pomoc.
Even though she won't say it, she wants to be rescued.
Allison zadzwoniła, że potrzebna jej moja pomoc.
Allison called, said she needed my help.
Sara czuła, że potrzebna jej operacja plastyczna.
Sara felt like she needed plastic surgery.
Potrzebna jej ludzka krew, Stefan. Prosto z żyły.
She needs human blood, Stefan.
Potrzebna jej jedynie odrobina miłości, Maro.
Just needs a little love, Mara.
Może naprawdę potrzebna jej pomoc, którą zapewni klinika.
Maybe she needs the help that that center can provide.
Potrzebna jej była tylko kąpiel, trochę czułości i opieki.
All it needed was a good wash and a bit of care and attention.
Potrzebna jej silniejsza kuracja antybiotykowa, nie wspominając już o przeszczepie skóry.
She needs a much stronger antibiotic regimen, not to mention the probability of a skin graft.
Nie potrzebna jej pomoc prawna, tylko psychiatra.
She doesn't need legal aid, she needs a psychiatrist.
Potrzebna jej była nowa tożsamość Abbotta.
She needed Abbott's new identity.
Geillis uważała, że potrzebna jej ludzka ofiara, ale gdy ja przeszłam, nikt nie zginął.
Geillis believed that she needed a human sacrifice, but no one died when I went through.
Z mojej perspektywy, jeśli ktoś jej nienawidzi to potrzebna jej pomoc.
From my perspective, if she is hated by everybody... sheneedstheseminar.
Może go wziąć, ale potrzebna jej ludzka dusza.
She can take him, yes.
Jeśli się obudzi, możliwe, że będzie potrzebna jej opieka nonstop.
If she wakes up, it's possible she'll need round-the-clock care.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8799. Pasujących: 4. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo