Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "potrzebna jej" na angielski

she needed
she needs
needs a
needs the
I'm gonna need her
Allison zadzwoniła, że potrzebna jej moja pomoc.
Allison called, said she needed my help.
Sara czuła, że potrzebna jej operacja plastyczna.
Sara felt like she needed plastic surgery.
Potrzebna jej była nowa tożsamość Abbotta.
She needed Abbott's new identity.
Myślałem, że potrzebna jej pomoc...
I thought she needed help.
To same kłamstwa, ale potrzebna jej rozmowa.
They're all lies, but she could use somebody to talk to anyway.
A chcę ją przekonać, że potrzebna jej nasza obstawa.
I want you to convince her she needs the boys' and my protection.
Może naprawdę potrzebna jej pomoc, którą zapewni klinika.
Maybe she needs the help that that center can provide.
Nie potrzebna jej pomoc prawna, tylko psychiatra.
She doesn't need legal aid, she needs a psychiatrist.
Geillis uważała, że potrzebna jej ludzka ofiara, ale gdy ja przeszłam, nikt nie zginął.
Geillis believed that she needed a human sacrifice, but no one died when I went through.
Może go wziąć, ale potrzebna jej ludzka dusza.
She can take him, yes.
Jeśli się obudzi, możliwe, że będzie potrzebna jej opieka nonstop.
If she wakes up, it's possible she'll need round-the-clock care.
Po co mi jest potrzebna jej karta?
Why do I need her card?
Potrzebna jej ludzka krew, Stefan. Prosto z żyły.
She needs human blood, Stefan.
Potrzebna jej jedynie odrobina miłości, Maro.
Just needs a little love, Mara.
Potrzebna jej była tylko kąpiel, trochę czułości i opieki.
All it needed was a good wash and a bit of care and attention.
Potrzebna jej silniejsza kuracja antybiotykowa, nie wspominając już o przeszczepie skóry.
She needs a much stronger antibiotic regimen, not to mention the probability of a skin graft.
Potrzebna jej torazyna i pokój bez klamek.
She need Thorazine and a padded cell.
Potrzebna jej specjalistyczna opieka, a my nie możemy pozwolić, żeby jej dzieci po przyjściu do domu zobaczyły to pobojowisko.
She needs specialist care, and we cannot afford to have her children come home and see any trace of what has passed.
Może potrzebna jej dziesiątka.
A 10? What's her story, anyway?
Będzie nam potrzebna jej nazwa.
Well, then we'll need the name of the sub.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo