Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powiedzieć" na angielski

Wyszukaj powiedzieć w: Definicja Synonimy

Sugestie

2882
2089
1586
1259
Chyba pójdę powiedzieć Maleństwu złą wiadomość.
Well, I guess I better tell Roo the bad news.
Zapomniałam ci powiedzieć kto będzie na kolacji.
I forgot to tell you who'll be at dinner tonight.
Chciałem coś powiedzieć ale tego nie zrobiłem.
I wanted to say something but I didn't.
Nawet nie usłyszałaś co miałem zamiar powiedzieć.
But you haven't heard what I'm going to say.
Chciałaś powiedzieć, on miał wypadek.
You mean, "he" had an accident.
Kocham cię wystarczająco aby powiedzieć ci prawdę.
I love you enough to tell you the truth.
Pani prezydent, proszę powiedzieć nam prawdę.
Madam president, please just tell us the truth.
Chciałabym powiedzieć, że to wina kogoś innego.
I wish I could say that this was someone else's fault.
Mógłbym powiedzieć to samo o tobie.
Looks like I could say the same for you.
Proszę powiedzieć kapitanowi, że muszę z nim porozmawiać.
Please tell the captain I must speak to him. Mr. Hornblower.
Ale nie mogę powiedzieć tak o wszystkim.
But I can't say that about... everything.
Próbowałam powiedzieć rodzicom, ale muzyka grała za głośno.
I tried it against my parents say, but the music was too loud.
Musisz powiedzieć coś miłego, szybko.
You need to say something sweet. Quick.
Mogę ci powiedzieć, że sukces mamy murowany.
I can tell you we have a guaranteed success on our hands.
Pozwól mu powiedzieć jego wersję wydarzeń.
Let him tell his side of the story.
Nie możesz mi wszystkiego powiedzieć i dobrze.
You can't tell me everything, and that's fine.
Czego nie można powiedzieć o tobie.
Which is more than I can say for you.
Zanim Benjamin usiądzie, chciałam coś powiedzieć.
Before Benjamin takes his seat, I have a few words I want to say.
Mogę powiedzieć, że oczekiwaliśmy z niecierpliwością pana przybycia.
May I say that we have been looking forward with anticipation to your arrival.
Ty próbowałeś powiedzieć prawdę o Iraku.
You were trying to tell the truth in Iraq.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 81582. Pasujących: 81582. Czas odpowiedzi: 212 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo