Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "powitanie" na angielski

Wyszukaj powitanie w: Definicja Synonimy
welcome
greeting
hello
reception
welcoming
greet us
Moja żona i córka urządzają jej królewskie powitanie.
Look at my wife and daughter down there giving her the royal welcome.
Zorganizuje im jeszcze jakąś niespodziankę na powitanie.
I've also arranged another little welcome surprise for them.
To tradycyjne poranne powitanie na Agosorii.
Captain, that is a traditional greeting on the morning of Agosoria.
Hinduskie powitanie, które ukradli hipisi.
It's an Indian greeting the hippies stole.
Nawet mie nie pocałowałeś na powitanie.
You didn't even kiss me hello.
Szybkie powitanie, ...jak bokserzy, którzy dotykają się rękawicami.
It's a quick hello, like boxers touching gloves.
Wystawimy twoje dzieło na jego powitanie w Londynie.
Your great work, we stage it to welcome him to London.
Dajmy cioci Margaret wielkie Griffinowe powitanie.
Give Aunt Marguerite a big Griffin family welcome.
Dziękuję ponownie za czrujące i ciepłe powitanie.
Thank you once again for your charming and warm welcome.
Szybka przejażdżka na powitanie w naszym pięknym miasteczku.
Just a quick ride to welcome you to our beautiful town.
Przygotowali małe przemówienie na pani powitanie.
They have prepared a little speech of welcome for you.
Dziękuję ci Nowy Jorku za gorące powitanie.
Thank you, New York City, for that very warm welcome.
Dziękuję wszystkim, za ciepłe powitanie.
Thank you, everyone, for the warm welcome.
To małe powitanie dla porucznika O'Rourke.
It's just a little welcome for Lieutenant O'Rourke.
Dziękuję wam za to ciepłe powitanie.
I want to thank you for this wonderful welcome.
Senator ma pierwszeństwo jeśli chodzi o powitanie międzynarodowych gości.
The senator's the ranking official when it comes to greeting international guests.
Twoje powitanie brzmi dzisiaj bardzo przyjaźnie.
Your welcome sounds different... and nicer, today.
Nie brzmi to jak powitanie bohatera.
This doesn't seem like a hero's welcome.
I co za całlkowicie niemiłe powitanie.
And what an entirely unsurprising welcome.
Muszę powiedzieć, że łaskawe powitanie.
A gracious welcome, I must say.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 609. Pasujących: 609. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo