Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poza" na angielski

Wyszukaj poza w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
601
poza tymi 394
365
Mała Ania zawsze mieszkała poza gettem...
Little Anna has always lived outside the Ghetto.
Życzę szczęścia, jesteśmy poza zasięgiem.
Congratulations! We're outside the service zone.
Zakłady wychodzą daleko poza mury Blackwater.
And the betting goes far beyond the walls of Blackwater.
Czas wyjść poza testy na zwierzętach.
It's time to move beyond animal testing.
Kilku ministrów jest także poza krajem.
Several ministers are also out of the country.
Nie wolno mi trzymać cię poza sierocińcem.
I'm not supposed to keep you out of the orphanage.
Dwaj mężczyźni zostali rozstrzelani w piwnicy poza Ryga.
Two men were murdered in a basement just outside Riga.
To efekt działania poza granicą prawa.
It's an effect from operating outside of the law.
Może poza ścianami laboratorium jestem bezużyteczna.
Maybe outside the lab, I'm useless.
Twoje przeznaczenie leży daleko poza granicami Smallville.
It's pretty clear your destiny lies far beyond the Smallville city limits.
Człowieku, ależ było dobrze poza garażem.
Man, but it was sure good outside that old garage.
Zwiększenie pana lichej pensji jest poza dyskusją, pułkowniku.
An increase in your meager salary Is quite out of the question, colonel.
Lepiej działam poza granicami wydziału policji.
No, I'm better operating outside the confines of the police department.
Jest poza twoim zasięgiem, książę złodziei.
Something beyond your reach, you prince of thieves.
Tak, robot był poza obszarem.
Yes, a robot was out of his zone.
Nie mogę o tym rozmawiać poza ośrodkiem...
I'm not really allowed to talk about that outside the facility.
Że musisz przenieść sierżanta Batistę poza wydział zabójstw.
I am saying I need you to transfer Sergeant Batista out of Homicide.
Kanadyjczycy nie zabijają poza swoją ojczyzną.
Canadians don't kill outside their home country.
Przyłapię was poza łóżkiem - karcer.
I catch you out of bed, it's detention.
Jakie to dziwne spotkać się poza gabinetem.
How awkward it is to meet outside the office.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30516. Pasujących: 30516. Czas odpowiedzi: 160 ms.

poza tymi 394

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo