Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poza sezonem" na angielski

Wyszukaj poza sezonem w: Definicja Synonimy
off-season
out of season
off season
off the season
deseasonalisation
Idealnie, ale jesteśmy poza sezonem.
Bien sur, but it is off-season.
Jedyna miła rzecz w świętowaniu Gwiazdki poza sezonem... to niższe ceny?
One nice thing about celebrating Christmas off-season... the rates are cheaper?
różnorodność oferty, również poza sezonem,
Variety of the supply, including out of season
Najwyraźniej staje się trujące, kiedy się je poza sezonem.
Apparently it becomes very toxic if eaten out of season.
Tu jest bardzo spokojnie poza sezonem.
Well, it does get pretty quiet in the off season.
Wydaje się, że ktoś poluje poza sezonem.
Seems like someone's hunting out of season.
Dwa koszyki świeżych truskawek co miesiąc, w sezonie i poza sezonem... od teraz.
Two boxes of fresh strawberries, each month, in season and out of season, from now on.
Szeryf spisał ją, że polowała poza sezonem i to był już koniec tej historii.
Sheriff wrote her up for hunting out of season and that was the end of that.
To jest to, a... a łoś wiesz, kiedy o tym pomyślę jest prawdziwym darem... łoś takich rozmiarów... poza sezonem.
Well, there's that, and the... and the moose you know, which is a gift really when you think about it... out of season Like that...
i jest poza sezonem.
And it's out of season.
Poza tym jest poza sezonem.
And it's off-season.
Ja chcę je poza sezonem.
I want them out of season.
Tak się nazywa polowanie poza sezonem, panie Sumner.
Well, that's what it's called when you're hunting out of season, Mr. Sumner.
Naigrywaliście się ze mnie poza sezonem przez 20 lat.
I've been buying game from you, out of season, for 20 years.
Poza sezonem pracownicy sezonowi nie mogą być uważani za mający formalny związek ze swoją pracą sezonową, ponieważ nie otrzymują w dalszym ciągu wynagrodzenia od swojego pracodawcy, pomimo iż mogą mieć zapewniony powrót do pracy.
During the off-season, seasonal workers cannot be considered as having a formal attachment to their high-season job - because they do not continue to receive a wage or salary from their employer although they may have an assurance of return to work.
3,000 za dzień poza sezonem, ale dla Ciebie tylko 2,000.
3,000 a day in low season, but you can have it for 2,000.
Wydaje się w szczególności, że nie utrzymuje on połączeń Lipari/Salina i Milazzo/Alicudi poza sezonem.
It appears, in particular, that the operator in question does not operate the Lipari/Salina and Milazzo/Alicudi connections during the off-season.
Jest poza sezonem, więc chyba jest tu pani jedyna.
Off-season like this, I reckon you're about the only one staying here.
Chciałaś zjeść nad oceanem, kazałem otworzyć lokal poza sezonem.
You wanted a place by the ocean. I had it opened.
Myślałam, że to miejsce jest zamknięte poza sezonem.
I thought this place was closed for the season.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 76. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo