Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poza tym" na angielski

Wyszukaj poza tym w: Definicja Synonimy

Sugestie

A poza tym mógłbym przegrać 10.000 franków.
Besides, I might lose the 1 0,000 francs.
A poza tym, szuka głównego inżyniera.
And besides, is looking for a Chief Engineer.
Ale poza tym, zdołałeś przynieść mu pieniądze...
But anyway, you managed to bring him the money...
A poza tym, zgubiłam klucz.
Anyway, I've lost the key.
Ale poza tym czujemy się świetnie.
But other than that, we couldn't be in better shape.
Jestem wykończony ale poza tym całkiem zadowolony
I'm exhausted, but other than that I'm happy.
I poza tym, to tylko dwa tygodnie.
And besides, it's only for two weeks.
Potrzebowała mojej pomocy, poza tym przypomina mi matkę.
She needed my help - besides she reminded me of my mom.
A poza tym, zaklęcia się nie udają, przyjaciele są w niebezpieczeństwie...
Besides, spells going awry, friends in danger...
A poza tym... ponieważ znalazłem Twojego podejrzanego...
And besides... because I found your suspect...
I poza tym, nie jesteś tatą.
And besides, you're not Dad.
On mógłby zrobić zwrot ręcznego hamulca poza tym on chciał.
He could do a handbrake turn anyway he wanted.
A poza tym nie jestem sama.
And besides, I'm not alone.
A poza tym, człowiek to utrapienie.
Besides, man is a nuisance.
A poza tym, to niezgodne z przepisami.
Besides, it's against the rules.
A poza tym to piłkarze, a nie aktorzy.
Besides, they're football players, not actors.
A poza tym, to nie ty zabiłeś Liberty Valance'a.
Besides, you didn't kill Liberty Valance.
A poza tym to mój bratanek.
Besides, he's my nephew.
A poza tym to cholernie ciężko znaleźć tą dziurę.
Anyway, it took me bleeding ages to find this place.
Skończyłam z Australią, poza tym Gerry napisał do mnie, więc jestem.
No, I'm done with Australia. Besides, Gerry wrote me I had to.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17369. Pasujących: 17369. Czas odpowiedzi: 152 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo