Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: na poziomie ok
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poziomie ok" na angielski

at around
approx

Sugestie

Średnie roczne ceny sprzedaży stosowane przez unijnych producentów wobec niepowiązanych klientów na rynku unijnym pozostały w latach 2006-2008 na stałym poziomie ok. 1100 EUR za tonę.
The annual average sales prices of the Union producers on the EU market to unrelated customers remained stable between 2006 and 2008 at around 1100 EUR per tonne.
Od momentu utworzenia Íslandsbanki jego baza depozytowa utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie ok. 400 mld ISK, a pod koniec 2011 r. wzrosła do 535 mld ISK w wyniku połączenia Íslandsbanki z Byr.
Íslandsbanki's deposit base has remained fairly stable at around ISK 400 billion since the establishment and increased to ISK 535 billion at year end 2011 due to Íslandsbanki's merger with Byr.
Pole magnetyczne utrzymuje się/na poziomie ok. 5 tesli.
The magnetic field is remaining consistent about 5 Tesla.
Na podstawie powyższych danych stwierdzono, że szacowana konsumpcja zamknięć włazów na rynku wspólnotowym pozostawała, w ciągu badanego okresu, na stałym poziomie ok. 580 tys. ton, z wyjątkiem niewielkiego spadku w roku 2002.
On the above basis, the apparent consumption of castings on the Community market, with the exception of a slight decrease in 2002, remained rather stable around 580 thousand tonnes throughout the period under examination.
Pole widzenia w poziomie ok. 60º, w pionie ok. 50º
Horizontal pick-up angle appr. 60º, vertical appr. 50º
2.4 EKES zwraca uwagę na to, że wydatki na sektor chmielu od lat pozostawały na niezmienionym poziomie ok. 13 milionów euro.
2.4 The EESC would like to point out that expenditure on the hop sector has remained stable for years at around EUR 13 million.
Początkowo, w latach 1999-2000, utrzymywały się na stałym poziomie ok. 5,65 Euro/kg.
First, they remained stable during 1999 and 2000 at around EUR 5,65/kg.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7. Pasujących: 7. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo