Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pozmywać" na angielski

Wyszukaj pozmywać w: Definicja Synonimy
wash up
wash the dishes
do the washing up
do the dishes
Biegnij pozmywać do kolacji, Janie.
Run along, go wash up for dinner, Janie.
Ale zawsze musiałyśmy wrócić do domu, żeby pozmywać naczynia i zrobić kolację.
But we always had to come home, wash up, make dinner.
Mógłbyś mi pomóc pozmywać?
Could you help me wash the dishes?
To znaczy, że będziemy musieli pozmywać?
Does that mean we have to do the washing up?
Zdejmij kapelusz i idż pozmywać.
TAKE OFF YOUR HAT AND GO AND DO THE WASHING UP.
Ale pozwól mi najpierw pozmywać.
But let me wash up first.
Musisz pozmywać naczynia na książęcy bal.
You have to wash the dishes for the prince's ball.
Po odrobieniu zadania nie zapomnij pozmywać naczyń.
After your homework, don't forget to do the dishes.
I pozmywać naczynia... w naszej kuchni.
And you can wash the dishes... in our kitchen.
Do tego zdążył pozmywać i posprzątać.
I see he put the pots and pans away too.
Niestety właśnie dzwonili, słonko. Powiedzieli, że przyszli astronauci muszą pozmywać naczynia.
Unfortunately, they just called, baby, and said that future astronauts also have to wash Mama's dishes.
Nie cofnę tego, co zrobiłem sześć lat temu, ale... mogę pozmywać naczynia.
Look, I can't undo what I did six years ago, but... I can wash dishes.
Ile naczyń musiałbyś pozmywać za 750$?
How many dishes do you have to wash for 750 bucks?
Sam gotowałem, czemu nie miałbym pozmywać?
Why shouldn't I clean? Suit yourself.
Nadszedł czas by pozmywać brudy z podłogi senatu.
I think the time has come for us to bridge the gaps on the senate floor.
Nawet Zedd pamiętał, żeby pozmywać, teraz i wcześniej.
Even Zedd's been known to do the washing now and then.
Możemy pozmywać naczynia, wydoić krowę lub kozę, jeśli masz.
We can wash dishes, milk a cow or a goat if you have one.
Może za kolejne $ 200, że pozwolę ci pozmywać naczynia.
Maybe for another $200, he'll let you wash the dishes.
Dzięki, ale muszę pozmywać, zanim twój wujek wróci do domu.
Thanks, but I have to do the dishes before your Uncle gets home.
Potrafisz przygotować herbatę, ciastka pozmywać naczynia?
Can you prepare tea, cook, and wash dishes?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 63. Pasujących: 63. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo