Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pozostać w kontakcie" na angielski

Wyszukaj pozostać w kontakcie w: Definicja Synonimy
to stay in touch
keep in contact
keep in touch
stay in contact
stayed in touch
Chciałbym pozostać w kontakcie do zakończenia śledztwa.
Okay. I'd like to stay in touch with you as the investigation proceeds.
Jesteśmy tu, aby zebrać pieniądze... na karty telefoniczne, które pozwolą kobietom i mężczyznom zagranicą... pozostać w kontakcie.
We are here today to raise money... for the purchase of phone cards... to allow our men and women overseas to stay in touch.
Proszę, musimy pozostać w kontakcie.
Please, you have to keep in contact.
Oto lornetka i krótkofalówka żeby pozostać w kontakcie.
Here's some binoculars and a walkie-talkie to keep in contact.
Więc ty i Katarzyna Zdecydowałyście się pozostać w kontakcie?
So you and Catherine have decided to keep in touch?
Frank wpadł na wspaniały pomysł, by zbudować tę maszynę, dzięki której możemy pozostać w kontakcie.
Frank had the novel idea of building this machine so that we could keep in touch.
Muszę pozostać w kontakcie z normalnymi ludźmi, zwykłymi kolesiami, którzy stanowią sól tej ziemii, niewypranych, niekochanych, niepożądanych, nieznanych... Nieatrakcyjnych.
You see, I have to stay in touch with the common man... the common folk, the salt of the earth... the unwashed, the unloved, the unwanted... the unknown, the unattractive.
Wyregulowałem zaszyfrowaną linię, więc możemy pozostać w kontakcie.
I'll jerry up an encrypted hard line so we can stay in touch.
Znajdę sposób by pozostać w kontakcie.
I'll find a way to stay in touch.
Czy miałeś jej pozostać w kontakcie.
You should have kept in touch with her.
Przypomniało mi się, że mogę pozostać w kontakcie z szeryfem i doktorem Starkiem.
I realized I may have a way to stay in contact with the sheriff and Dr. Stark.
Gdy sprawdziliśmy jej połączenia, okazało się, że przez cały dzień starała się pozostać w kontakcie ze swoją przyjaciółką.
When we looked at her phone call list, it turns out she was trying to stay in contact with her friend throughout the entire day.
Od teraz tego będziemy używać, by pozostać w kontakcie.
We use this from now on to stay in contact.
Kiedy przeprowadzasz wywiad, bardzo ważnym jest, aby pozostać w kontakcie.
When you're conducting interviews, it's critical to remain detached.
Pamiętaj, trzymać się razem, pozostać w kontakcie.
Remember, stick together, stay in contact.
Pomimo zaistniałej sytuacji, zdecydowaliśmy pozostać w kontakcie z Ziemią.
After much consideration, we have decided to stay in communication with Earth.
Pow... powinienem pozostać w kontakcie.
I should've stayed in touch.
Beckman rozkazała ci pozostać w kontakcie, ale uciekłaś.
Beckman ordered you to stay in contact, but you ran.
Musiałam pozostać w kontakcie z laboratorium, żeby informować ich o postępach.
It was imperative that I stay in contact with the labs back home to keep them informed of my progress.
Miej oczy na swojego partnera i pozostać w kontakcie.
Keep your eyes on your partner and stay in touch.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo