Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pozwolić" na angielski

Wyszukaj pozwolić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Najgłupsza rzecz zrobiłem było pozwolić zacząć.
The dumbest thing I've done was to let you start.
Nie powinnam pozwolić im zabrać Riley'a.
I never should have let them take Riley.
Nie możemy nikomu pozwolić wysyłać żywność partyzantom w górach.
We can't allow anyone to send food to the guerillas in the mountains.
Nie mogę pani na to pozwolić.
It would be highly irresponsible of me to allow you to do that.
Przekonałam Roba, żeby pozwolić Kennemu uciec...
So I convinced Rob to just let him go and we...
Nie mogłam na to dłużej pozwolić.
I couldn't let this continue any longer.
Boisz się pozwolić sobie na szczęście.
You're afraid to let yourself be happy.
Nie powinienem pozwolić zostać takiej złej babci.
I shouldn't have let such an evil granny like you in the castle...
Ale bez trudu możemy im pozwolić na odlot.
On the other hand, it requires no effort at all to let them go.
Powinien pozwolić mi się tym zająć.
He should have let me take care of them.
Musisz pozwolić mu rosnąć... z dzieckiem.
You have to let the worm grow... with your baby.
To trzeba było pozwolić Zivie strzelić.
Then you should have let Ziva take the shot.
Zdecydowaliśmy, że lepiej pozwolić ci trochę pospać.
Well, we decided it would be bette if we let you sleep in a little.
Nie powinieneś pozwolić mi zjeść wszystkich samej, Miles.
You really shouldn't let me eat all these by myself, Miles.
Musisz mi pozwolić gotować dzisiaj dla ciebie.
Y'all have to let me cook for you tonight.
Mogłeś mi pozwolić go trochę poobijać.
You could have let me rough him up a bit.
Nie mogłam pozwolić by mnie widziała.
I can't let her see me talking to you.
Trzeba było pozwolić się zabić dawno temu.
You should've let yourself get killed while you had the chance.
Musicie tylko pozwolić im tu wejść.
All you have to do is allow them in.
Powinienem był pozwolić Piper ją wysadzić.
I should have let Piper blow her up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11832. Pasujących: 11832. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo