Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "próba" na angielski

Zobacz także: próba samobójcza
Wyszukaj próba w: Definicja Synonimy
attempt
sample
try
test
rehearsal
trial
testing
effort
practice
dry run
trying to attempted
attempting to
blank
shot

Sugestie

Ta próba oszukania nas jest niegodna Reprezentanta.
Your frantic attempt to delude us now is unworthy of a representative.
To może być kolejna próba infiltracji Enterprise przez Xindi.
This could be another attempt by the Xindi to infiltrate Enterprise.
Połączona próba obejmująca co najmniej 10 osobników.
A pooled sample comprising a minimum of 10 individual animals.
Niezła próba, twój brat prowadzi.
That's a nice try, but let your brother do it.
Niezła próba, ale zawstydzająco prostacka.
It's a nice try, but embarrassingly crude.
Każda próba kontaktu zostanie natychmiast wykryta.
Any attempt at all at communication and we would be discovered instantly.
Jeśli to jakaś próba ożywienia twojego kółeczka...
Well, if this some attempt to revive your little club...
Albo marna próba zwrócenia na siebie uwagi.
Or their miserable attempt to succeed by attracting attention.
Ochrona zagrożonych gatunków to kolejna arogancka próba kontrolowania natury przez człowieka.
Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature.
Była kolejna próba sześć ulic od posterunku.
Gideon. There may have been another attempt 6 blocks from the station house.
Pani próba przestrojenia interfejsu jest niewłaściwa.
Your attempt to recalibrate the interface is ill- advised.
Carlos, to była niezła próba.
Really, Carlos, it was a very good attempt.
To jedynie desperacka próba utrudnienia mojej podróży przez lorda Kelvina.
This is a desperate attempt by Lord Kelvin to impede my journey.
Ale świetna próba odwrócenia uwagi od siebie.
But a valiant attempt to change the subject away from yourself.
Dobra próba, ale lekko nieskuteczna.
Good try, but a little off target.
Każda próba przejęcia jaskini skończy się klęską.
Any attempt to storm the caves could turn into an ambush.
Każda próba przeszkodzenia nam będzie skutkować najpoważniejszymi konsekwencjami.
Any attempt to interfere with us will result in the most serious consequences.
Druga próba wprowadzenia hasła przekazuje twoją pozycję.
The second someone enters a password attempt it sends us their location.
Zjednoczyła nas próba zredukowania szkodliwych emisji.
We are all united in the attempt to reduce harmful emissions.
Obowiązkiem złapanego oficera jest próba ucieczki.
The first duty of a captured officer is to attempt escape.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3803. Pasujących: 3803. Czas odpowiedzi: 53 ms.

próbą 2693

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo