Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prędzej czy później" na angielski

Wyszukaj prędzej czy później w: Definicja Synonimy
sooner or later
eventually
one day or another
sooner than later
one time or another
Będę musiała spotkać mojego ojca prędzej czy później.
I'll have to face my father sooner or later.
Curtis wróci do Ameryki prędzej czy później.
Curtis will go back to America sooner or later.
Ale to by się stało prędzej czy później jeśli... bym czegoś nie zrobił.
But, you know, it would have happened eventually if I hadn't done something.
Ale prędzej czy później każdy się ujawnia.
But sooner or later, every man shows himself.
Spodziewałem się tego prędzej czy później.
I assumed you'd find out sooner or later.
Bo prędzej czy później to zobaczę.
Because I will see it sooner or later.
Będzie musiała zejść prędzej czy później.
She has to come down sooner or later.
Jeśli wyjmujesz broń, prędzej czy później ktoś obrywa.
If you pick up a gun, sooner or later someone gets a bullet.
Ciebie również znajdą, prędzej czy później.
They're going to find you too, sooner or later.
Doszliby do tego prędzej czy później.
They were bound to work it out sooner or later.
Bo prędzej czy później, polecę na Z'ha'dum.
Because sooner or later, I'm going to Z'ha'dum.
Wiesz, prędzej czy później, każdy zwalnia.
Well, you know, sooner or later, everyone slows down.
Spodziewałem byś odwiedzić tu prędzej czy później.
I expected you would visit here sooner or later.
Musiałem otworzyć dom prędzej czy później.
I had to open the cottage sooner or later.
Sprawca prędzej czy później ujawni się.
Whoever did it will reveal themselves, sooner or later.
Będziesz rodzić... prędzej czy później.
You'll give birth... sooner or later.
Na pewno prędzej czy później wygracie.
You're bound to win sooner or later.
Ale prędzej czy później pokonam Cię.
But sooner or later, I will get the upper hand.
To zdarza się każdemu, prędzej czy później.
It happens to everyone, sooner or later.
Która prędzej czy później musiała się skończyć
And like all rides, sooner or later, it has to end.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 899. Pasujących: 899. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo