Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "praca" na angielski

Zobacz także: ciężka praca
Wyszukaj praca w: Definicja Synonimy
work
job
labour
labor
occupation
working business paper
profession
career
gig
workplace
ajob
homework teamwork

Sugestie

pracą 4560
604
Zostanie starszym wspólnikiem to praca twojego życia.
Becoming senior partner is your life's work, Louis.
Oczywiście najlepszą odpowiedzią będzie twoja praca.
Of course your work will give you ample opportunity to respond.
Farmaceuta - idealna praca dla matki.
Pharmacist - the ideal job for a mother.
Ta praca powoduje duże napięcie, czasami...
This job gives me a lot of tension sometimes.
Dla malarza praca jest jedynym lekarstwem.
Yes, for a painter, work is the only medicine there is.
Zawsze będzie tu dla ciebie praca.
There's going to be a job for you here.
Moja praca wysłuchiwać, nie sądzić.
My job's to listen, not to judge.
Ale jego prawdziwą pasją... była praca.
But his true passion lay... in his work.
Moja praca polega na znalezieniu ci najlepszego kontraktu.
Ray, my job is to get you the best deal possible.
Pójdź, pozwól nam koniec praca.
Come on, let's finish up the job.
Twoja praca zaimponowała ludziom znacznie mądrzejszym, niż ja.
Your work has impressed a lot of people who are much smarter than I am.
Bo są rzeczy ważniejsze niż praca.
Because some things are more important than a job.
Wiemy jak ważna jest twoja praca.
Yes, we all now how important your job is.
Twoja praca wydaje się bardziej ekscytująca.
Your job certainly sounds more exciting than mine.
Dlaczego dalsza praca w Białym Domu będzie problematyczna.
Why you continuing to work at the White House would be problematic.
Każdy chciał kawałek Romana ponieważ praca był tak oryginalny.
Everybody wanted a piece of Roman because the work was so original.
To bardzo ważne, że praca Komisji została upubliczniona.
The work of the Committee was made public, and this is very important.
Ta jego praca raczej zaowocuje ślubem.
That work of his will result in a marriage.
Byłam otwarta, współczująca... ponieważ tego wymaga ta praca.
I've been a broad, generic sympathetic woman to you, because that's what this work calls for.
Ale to uczciwa praca za godziwą płacę.
I'm here to tell you, this is honest work for good pay.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14299. Pasujących: 14299. Czas odpowiedzi: 102 ms.

pracą 4560

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo