Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "praca domowa" na angielski

Wyszukaj praca domowa w: Definicja Synonimy
homework
domestic work
chore

Sugestie

Jestem łatwiejsza niż praca domowa pięciolatka.
I'm easier than a 5-year-old's homework.
Twoja praca domowa z matematyki, panie Miller.
Your math homework, Mr. Miller.
Jak już wspomniano, praca domowa jest głównie wykonywana przez kobiety, które padają ofiarą wszelkiego rodzaju dyskryminacji.
It has already been said that domestic work is mainly carried out by women, who are subjected to all kinds of discrimination.
Wartość pracy domowej nie jest uwzględniana w obliczeniach naszego PKB, między innymi z tego też względu praca domowa jest często niedostrzegana i niedoceniana.
The value of domestic work is not included in our GDP calculations and, for that reason among others, domestic work is very often invisible and is certainly undervalued.
Biegałaś tylko dookoła jakby to była jakaś praca domowa czy coś takiego.
You've just been running around like it's been some big chore or something.
W porządku, robię moja praca domowa na varsity.
All right, I've been doing my homework on the varsity.
Plany kanałów rzeki Mississippi? praca domowa
Mississippi river, navigation and rules of inland water ways? - Homework.
Billy, to twoja praca domowa.
Billy, this is your homework.
Ja moja praca domowa na Ciebie.
I did my homework on you.
Twoja praca domowa zabiera ci zdecydowanie za dużo czasu Taa.
Your homework is taking up way too much of your time.
Technicznie, to jego praca domowa.
Technically, it was his homework.
Bardzo dziwna ta praca domowa odnośnie zdrowia.
You get the strangest homework in health class.
Pierwszego ranka w szkole, praca domowa?
First morning in school, homework?
To nie tylko praca domowa, jasne?
Because it's not just homework, okay?
Gdzie twoja praca domowa, Randy?
Where's your homework, Randy?
Czy to twoja praca domowa, Larry?
Is this your homework, Larry?
Nie wiem czy to się liczy jako praca domowa z francuskiego, ale podoba mi się.
I'm not sure this counts as French homework, But I like it.
Peter, czy to twoja praca domowa?
Peter, is this your homework?
Gdzie twoja praca domowa, Randy?
Where's your homework, Randy? Found it.
Nabawicie się przepukliny, czy to wszystko praca domowa?
You'll give yourselves a hernia, is that all homework?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 132. Pasujących: 132. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo