Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pracownik" na angielski

Wyszukaj pracownik w: Definicja Synonimy
employee
worker
staff member
servant
clerk
associate
employed
officer
professional
attendant
intra-corporate
operative

Sugestie

51
Prawdopodobnie taśmę miał w posiadaniu były pracownik Death Watch Dustin Wright.
Apparently, the tape has been in the possession... of former DeathWatch employee Dustin Emil Wright.
Pan Fasola to najgorszy pracownik w dziejach galerii.
Yes, Mr Bean is the worst employee in the gallery's history.
Chemicznie zmodyfikowany pracownik, który może przetrwać w najtrudniejszych warunkach.
A chemically altered worker Who will not merely survive In most hazardous environments...
Już mówi jak prawdziwy pracownik budowlany.
He's already talkin' like a construction worker.
Awansowany pracownik zostaje wyznaczony na najniższy szczebel nowej kategorii.
The staff member shall be appointed to the lowest level of the new category.
Podczas urlopu bezpłatnego pracownik może być zastępowany przez pracowników czasowych.
During his leave the staff member may be replaced by temporary staff.
Każdy kolorowy pracownik Sabre może tam aplikować.
Any sabre employee of color is welcome to apply. Okay.
Każdy pracownik miesiąca musi wygłosić przemowę w swojej dziedzinie.
Every Employee of the Month has to give a speech in their area of expertise.
Żaden pracownik nie zezna przeciwko swojemu szefowi.
No employee is going to testify against their own CEO.
Niezadowolony pracownik okrada biuro w drodze za miasto.
Disgruntled employee steals from the office on the way out of town.
Policje spoglądają zapytać pracownik Dr. Kiyokazu Akiba.
Police are looking to question employee Dr. Kiyokazu Akiba.
Stanowisko: pracownik departamentu paszportów i wiz w rządzie talibów.
Function: Employee of the Passport and Visa Department of the Taliban regime.
Szef czy pracownik nie przepuści żadnej.
Boss or employee... he doesn't spare anyone.
Najmilszy pracownik dostaje $20 premii.
The friendliest employee gets a $20 bonus.
Ale pana pracownik nie okazał mi szacunku.
But your employee didn't show me any respect.
Ale twój pracownik nie okazał mi szacunku.
But your employee didn't show me any respect.
To nie jest stały pracownik zakładu.
Well, he isn't a regular employee of the Institute...
Ma czyste akta, odpowiedzialny pracownik.
He had a clean record, responsible employee.
Mój poprzedni pracownik został... zlikwidowany.
My previous employee had to be... terminated.
Dziś kolejny rządowy pracownik padł ofiarą zmiennokształtnego... próbującego pozyskać jego tożsamość.
Earlier today, a state department employee was the victim of another shapeshifter... Trying to acquire his identity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2109. Pasujących: 2109. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo