Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "praktykant" na angielski

Wyszukaj praktykant w: Definicja Synonimy
intern
apprentice
trainee
student teacher
probationer
Probie's
Proszę pana, to nasz nowy praktykant Park Sangmin.
Sir, this is the new intern Park Sangmin.
Ale nasz praktykant byłby szczęśliwy, mogąc coś takiego zorganizować, panno Lowell.
But our intern would be happy to get you something, Miss Lowell.
Student lub praktykant podlegający regularnemu kształceniu w ciągu ostatnich czterech tygodni
Student or apprentice in regular education during the last four weeks
Mobilność ta może mieć formę studiów w instytucji partnerskiej lub staży lub zdobywania doświadczenia jako praktykant, asystent lub stażysta za granicą.
This mobility may take the form of studying at a partner institution or traineeships or gaining experience as an apprentice, assistant or trainee abroad.
Wszyscy, to jest Chris, nowy praktykant.
Everyone, this is Chris, the new trainee.
Każdy praktykant może zobaczyć, że on kłamie.
Any trainee could see that he's lying.
Jest tu pański praktykant z liceum w Neptune.
Sir, your intern from Neptune high school's here.
Bez urazy, lubię soczyste wykłady, ale twój praktykant podarował mi pół godziny na dyktowanie.
No offense, I love a nice, juicy gut lecture but your intern bought me an extra half-hour for my dictations.
Malgorzata rozpocznie zajecia w szkole biznesu pozostajac praktykant w Twojej firmie.
Margrethe will start classes at the business school while remaining a trainee in your company.
Ale tak jak mówiłem, mój praktykant został zabity przez mężczyznę.
But like I said, my trainee was killed by a man.
Powiedziałeś, że był tu praktykant.
You said you had a trainee.
Praktykant Hrma Milos zgłasza się do pracy.
Apprentice Hrma Milos reporting to work.
Nie, jakiś praktykant.
No, some intern.
Myslisz ze to twoj praktykant?
Do you think it was your intern?
Więcej niż którykolwiek praktykant.
More than any other trainee.
To nasz praktykant, Johnny.
He's our intern, Johnny.
Mariano, nasz wiosenno-letni praktykant.
Mariano, our spring-summer intern.
Student praktykant ma zapewnione na pokładzie warunki możliwie zbliżone do warunków, które mają inni marynarze tego samego szczebla.
The trainee student shall be accorded the same conditions on board as those enjoyed by crewmen at the same level, as far as possible.
Praktykant: osoba przechodząca szkolenie lub kształcona w danym przedsiębiorstwie w celu uzyskania szczególnych umiejętności.
Apprentice: a person receiving training or instruction within an undertaking with a view to exercising a specific skill.
Wasz nowy praktykant zaczyna od dzisiaj.
Now, y'all got a new student teacher starting today.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 75. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo