Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pralnia chemiczna" na angielski

Wyszukaj pralnia chemiczna w: Definicja Synonimy
dry cleaner
To najlepsza pralnia chemiczna w całym mieście.
You're the best dry cleaner in the city.
Jestem pewna, że to czego pragniemy najbardziej, to dobra pralnia chemiczna.
I'm pretty sure what we want more than anything is a good dry cleaner.
Nowy Jork mnie potrzebuje to znaczy pralnia chemiczna, moja mama i mój terapeuta.
New york needs me, and by that, I mean my dry cleaner, my mother, and my therapist.
Niski czynsz, a pralnia chemiczna kosztowna.
Trailer's low rent, dry-cleaning's expensive.
Zobaczmy, może wypróbujemy tę... nową włoską knajpkę gdzie była pralnia chemiczna.
Let's see, maybe we should try the... new Italian place where was the dry cleaner.
I wtedy właśnie pralnia chemiczna zgubiła moją czerwoną, jedwabną bluzkę.
And then the dry cleaners lost my good red silk blouse.
Wiem, pralnia chemiczna dosłownie postrzępiła moją poprzednią sukienkę,
I know, the dry cleaners accidentally shredded my original dress,
Zawołaj mnie kiedy Pralnia chemiczna są z powrotem z Chicago.
Call me when the Cleaners are back from Chicago.
Pralnia chemiczna, przypomnij mi o odebraniu sukienki z pralni chemicznej.
Drycleaners, help me remember to pick up my dress from the dry cleaners.
Pralnia chemiczna, koturny, szampan, i lód.
Dry cleaners, wedges, champagne, and ice.
Mam dla ciebie świetny pomysł na działalność! Pralnia chemiczna!
I know the perfect business for you to open up... a dry cleaners!
Czeka cię pralnia chemiczna.
Next time, the dry cleaner.
Czeka cię pralnia chemiczna.
W Brooklynie, pralnia chemiczna.
In Brooklyn, a dry cleaner.
Pralnia chemiczna -- zapamiętam.
Dry cleaners - got it.
Pralnia chemiczna Fast Elegant.
Fast Elegant Dry Cleaners.
Pralnia chemiczna i koturny.
Dry cleaners and wedges.
Tak. I wtedy właśnie pralnia chemiczna zgubiła moją czerwoną, jedwabną bluzkę.
You didn't tell me about a barbecue - I told you twice.

Pozostałe wyniki

Oni nie są tylko pralnią chemiczną.
Oni nie są tylko pralnią chemiczną.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo