Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawa człowieka" na angielski

Wyszukaj prawa człowieka w: Definicja Synonimy
human right
laws of man
human rights
hot-shot

Sugestie

Uważam takie praktyki za okrutne pogwałcenie prawa człowieka do osobistej integralności.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Weźmy za przykład kwestię wody jako fundamentalnego prawa człowieka.
Take the example of water as a fundamental human right.
Parlament Europejski wspiera podstawowe wolności oraz prawa człowieka na całym świecie.
The European Parliament supports fundamental freedoms and human rights all over the world.
Dlatego prawa człowieka wpisano w nasze wszystkie programy pomocy.
Therefore, human rights are built into all our assistance programmes.
Bez wątpienia proponowana ustawa to atak na prawa człowieka.
It is beyond doubt that the proposed legislation is an attack on human rights.
Wreszcie sprawa walki z terroryzmem a prawa człowieka.
Last but not least is the fight against terrorism and human rights.
Dla mnie prawa człowieka będą również priorytetem.
For me, human rights will also be a priority.
Dlatego powoływanie się na prawa człowieka jest hipokryzją.
That is why it is hypocritical to cite human rights.
Depcze prawa człowieka i utrzymuje karę śmierci.
He tramples human rights under foot and maintains the death penalty.
W Unii Europejskiej prawa człowieka nigdy nie mogą ustępować stosunkom gospodarczym.
Human rights must never give way to economic relations in the European Union.
Musimy posłuchać ich ostrzeżeń, ponieważ zaproponowana dyrektywa łamie prawa człowieka.
We must listen to their warnings, since the proposed directive breaches human rights.
Administracja Rajoeliny łamie prawa człowieka i ciemięży własnych obywateli.
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Są rzeczy których nie mogę zrobić ponieważ łamią prawa człowieka.
There are things that I cannot do because they violate human rights.
Na czele organizacji o prawa człowieka...
At the forefront of the civil rights movement.
Poza rozprawami o prawa człowieka, które wygrał jako prawnik...
In addition to the civil rights cases he has won as an attorney...
Panie Kane, chyba już przedyskutowaliśmy prawa człowieka.
Mr. Kane, I think we've discussed the rights of man sufficiently.
To dlatego, że nie znalazłeś prawa człowieka.
That's because you haven't found the right person.
Jestem tu, aby nadzorować prawa człowieka mojego klienta.
I'm here to monitor my client's human rights.
Parlament Europejski jest głosem Unii w walce o prawa człowieka.
The European Parliament acts as the EU's voice in the fight for human rights.
Dnia 26 stycznia br. w Ugandzie zamordowano Davida Kato - obrońcę prawa człowieka i działacza obywatelskiego.
On 26 January 2011, David Kato, a defender of human rights and civil rights activist, was murdered in Uganda.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1666. Pasujących: 1666. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo