Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawdopodobnie" na angielski

Wyszukaj prawdopodobnie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ale prawdopodobnie musiałabyś zachować dotychczasową pracę.
But you'd probably still have to keep your normal job.
Odkaszlnoł wodę, więc prawdopodobnie przeżyje.
He coughed up the water, so he'll probably survive.
Mamy tu chore dziecko, prawdopodobnie narodowości rosyjskiej.
All we have is a sick kid, possibly a Russian national.
Jestem świeżo po prawdopodobnie najlepszym przesłuchaniu w moim życiu.
I'm fresh off what was possibly the best audition of my life.
Część z was prawdopodobnie trafi do przytułku.
Some of you will perhaps be put into the workhouse.
A ja, prawdopodobnie, wspomnieniem twojej przyszłości.
And me, perhaps, the memory of your future.
Chociaż prawdopodobnie zostanę schwytany przez buntowników Hutu.
Though I'll probably get captured by Hutu rebels.
Więc, demon prawdopodobnie się trochę spóźnia.
So, the demon's probably a little late.
Powinnam prawdopodobnie nauczyć się siedzieć cicho.
I should probably learn to just keep quiet.
To było prawdopodobnie najbardziej dogodny kwadrat dla Zjawy.
It was probably the most convenient square for the Phantom.
Zabójca prawdopodobnie próbuje ukryć swoją tożsamość.
The shooter's probably trying to hide his identity.
Dlatego prawdopodobnie spotkanie nie zostało ogłoszone.
That's probably why the meeting's not posting.
To będzie prawdopodobnie bardzo długo od teraz.
It'll probably be a long time from now.
To prawdopodobnie podniecenie i napięcie tyle nowych wrażeń.
It's probably the excitement and tension of taking over this new post.
Myślę, że prawdopodobnie wrócę w przyszłym semestrze.
I think that I'll probably go back next semester.
Wasz podpalony van prawdopodobnie ma z tym związek.
Your van fire probably has something to do with that.
To prawdopodobnie te owady przyciągnęły węże.
It was probably those insects that attracted the snakes.
On prawdopodobnie będzie wielkim bohaterem w Afganistanie.
He's probably going to go be a big hero in Afghanistan.
Sądzę, że prawdopodobnie gdzieś tak.
I guess he was probably something like that.
Gliny są już prawdopodobnie w drodze.
The cops are probably on their way already.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16787. Pasujących: 16787. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo