Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawdziwy" na angielski

Wyszukaj prawdziwy w: Definicja Synonimy

Sugestie

Powód nie był po prostu prawdziwy.
It's just that the cause wasn't real.
Nauczyłaś mnie czym jest prawdziwy związek.
Taught me what a real relationship could be.
Przygotujmy ziemię, na której wyrośnie prawdziwy człowiek.
Let us prepare a land where a man may rise... to his true stature.
Żaden prawdziwy Europejczyk, żaden prawdziwy demokrata nie może świadomie popierać tych kandydatów.
No true European and no true democrat can, in all conscience, support these candidates.
Będę widział ciebie znów... prawdziwy wkrótce.
I'll be seeing you again... real soon.
Wiem, że nasz świat jest prawdziwy.
I know our world is real. It's the one I care for.
Każdy prawdziwy członek Brygady wiedziałby o tym.
MONK: Any real Brigade member would have known that.
Każdy prawdziwy Amerykanin odczuwa chęć walki.
All real Americans love the sting of battle.
Miałaś koszmar, który wydał się prawdziwy.
You had a nightmare and it seemed real at the time.
Jak prawdziwy rycerz w błyszczącej furgonetce.
You were just like a regular knight in shining pick-up truck.
Ale ten prawdziwy Superman uratował mi życie.
If the fake Superman had fallen on me, it'd have squashed me...
One ledwie rysują prawdziwy obraz psychiki pacjentów.
They hardly draw a true picture of the patient's psychosis.
Ale czasem prawdziwy świat ma pierwszeństwo.
But sometimes the real world needs to come first.
Panie Barclay, to prawdziwy honor.
Mister Barclay, it is truly an honor, sir.
W takich chwilach, lepiej wystrzelić prawdziwy.
At times like these, it's best to shoot a real one.
Wysłałaś mnie, żebym znalazł prawdziwy związek.
You sent me out to go find a real relationship.
To nawet nie jest prawdziwy mandat.
Well. -This isn't even a real ticket.
To jest prawdziwy horror tego Tajemniczego Człowieka.
That's the true horror of this Mystery Man.
Kiedy byłam z Kevinem, mieliśmy prawdziwy problem.
Between you and me, when I was dating lKevin, we had a real problem.
Nadstaw głowę, Patel poświęć się jak prawdziwy mężczyzna.
Well, then stick your head out, Patel, and get poned like a real man.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9123. Pasujących: 9123. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo