Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawie" na angielski

Wyszukaj prawie w: Definicja Synonimy

Sugestie

prawie go 349
213
203
199
Udało nam się wyeliminować prawie wszystkich.
We've managed to eradicate almost all of them.
Zmarł prawie natychmiast po wstrzyknięciu tiopentalu.
He died almost immediately after the injection of sodium pentothal.
Okrążyliśmy już prawie połowę tego płaskowyżu.
We've walked nearly halfway round this plateau.
Teoretycznie miałby w ręku narkotyk prawie doskonały
Theoretically, you'd have your hands on a nearly perfect drug.
Przesłał wiadomość do nas prawie godzinę temu.
He left a message for us about an hour ago.
W mojej pracy widziałam i słyszałam prawie wszystko.
In my job, I've seen and heard just about everything.
Widzę rzeczy z Amazona prawie codziennie.
I see stuff from Amazon almost every day.
Nie poruszyłeś nogami przez prawie 2 lata.
Well, you haven't moved your legs in almost two years.
Adam i Melissa prawie tam zginęli.
Adam and Melissa, they were almost killed in there.
W innych okolicznościach byłabym prawie dumna.
Under different circumstances, I'd almost be proud.
Wiesz, mieszkam tu prawie trzy lata...
You know, I've been living here for almost three years.
Można prawie poczuć zapach emocji i pieniędzy.
You can almost smell the action and the money.
Leżał tu ze wstrząśnieniem mózgu prawie tydzień.
He was in here with concussion for almost a week.
Nie piję alkoholu... prawie od roku.
No. John, I haven't had a drink in almost a year.
Jezu, można by tutaj prawie wszystko zmajstrować.
Jesus Christ, you could put together almost anything in this place.
Wychodzi prawie $500 dolarów za hamburgera.
That's almost five hundred dollars just for the hamburger.
To już prawie rok odkąd zostałeś księdzem.
It's been almost a year since you became a priest.
To prawie jakbym czytał jej pamiętnik.
It's almost like I'm reading her diary.
To prawie jakbym czytal jej pamietnik.
It's almost like I'm reading her diary.
Cóż, prawie wszyscy udają... dla wszystkich.
Well, it's almost all pretend... for everyone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30434. Pasujących: 30434. Czas odpowiedzi: 113 ms.

prawie go 349

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo