Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawie cały czas" na angielski

Wyszukaj prawie cały czas w: Definicja Synonimy
most of the time
half the time
pretty much all the time
almost all the time
Tak czuję się prawie cały czas.
That's how I feel most of the time.
Mam mały dom blisko Paryża... ale jest zamknięty prawie cały czas.
I do have this little place near Paris... but it's locked up most of the time.
Twój warsztat jest prawie cały czas zamknięty. Zachwoujesz się jak szaleniec.
Your shop's closed half the time, you're acting all crazy.
Prawie cały czas, byłam stereotypem z, którego się śmiali.
Come on. Half the time, I'm a stereotype they make fun of.
Byłem samotny prawie cały czas przez te ostatnie trzy lata... miałem więc mnóstwo czasu na myślenie... i dobrze poznałem siebie... to, czego chcę... a raczej kogo...
I've been alone pretty much all the time in the past three years, and l.I've done a lot of thinking, and l.I got to know myself, and what I want, and it turns out who I want.
Boisz się prawie cały czas, Kat.
You're afraid most of the time, Kat.
Szczerze mówiąc, prawie cały czas dobrze mi z tym.
And honestly, most of the time, I'm fine with that.
Prawie cały czas czułem się/przygnębiony i wyczerpany,
I felt depressed and exhausted most of the time.
Prawie cały czas, a co?
She has coffee most of the time. Why?
I naprawdę ignorowała mnie prawie cały czas.
And so, she really just completely ignored me most of the time.
Prawie cały czas śpią.
They're asleep half the time.
Prawie cały czas był naćpany.
He was half stoned most of the time.
Prawie cały czas śpi.
He sleeps most of the time.
Ponieważ bufet jest zamknięty prawie cały czas.
Well, because the canteen is generally closed around that time.
Powinniśmy to robić prawie cały czas.
We should be doing it nearly all the time.
Mówiąc szczerze, prawie cały czas spałam.
To tell you the truth, I slept through most of it.
Jak wrócił, prawie cały czas musiał pracować.
When he got home, he had to work nearly all the time.
Grzebie mi w rzeczach prawie cały czas.
She goes through my stuff, like, all the time.
Ich małżeństwo trwało tylko 4 lata, i prawie cały czas był na polu bitwy...
But their marriage life was only 4 years, And during that period he was almost always on the battlefield.
Polityka podejrzliwej izolacji była testowana przez prawie cały czas istnienia Birmy jako niepodległego państwa i zawiodła.
The policy of suspicious isolation has been tried for almost the whole of Burma's life as an independent state and it has failed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo