Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prawo jazdy" na angielski

Wyszukaj prawo jazdy w: Definicja Synonimy
driver's license
driving licence
driver's licence
my driver's test
how to drive
two bedrooms

Sugestie

Poważnie, sprawdź swoje prawo jazdy.
Seriously, check out your driver's license.
Nowojorskie prawo jazdy z brooklyńskim adresem.
New York driver's license with a Brooklyn address.
Chciałabym pomodlić się, żeby moja córka straciła prawo jazdy.
I just want us to pray for my daughter to lose her driving licence.
T o jest Ameryka. Wystarczy prawo jazdy, trochę gotówki i w przerwie na lunch odbierasz cały arsenał.
This is America, where anybody with a driver's licence and a little cash can pick up an arsenal in his lunch hour.
Wiedziałem, że będą kłopoty, gdy ciotka Sarah dostanie prawo jazdy.
I knew there'd be trouble if your Aunt Sarah got her driver's licence.
Tylko wojskowa legitymacja i prawo jazdy.
Just a military I. D. and driver's license.
Na miejscu znalazłem prawo jazdy Lisy.
I found Lisa's driver's license at the scene.
Stevens ma akt urodzenia, prawo jazdy, numer ubezpieczenia.
Mr. Stevens has a birth certificate... driver's license, Social Security.
Miał odpowiednie papiery, prawo jazdy kartę ubezpieczalni, akt urodzenia...
He had all the proper ID... driver's license, birth certificate, Social Security card...
Moje tymczasowe prawo jazdy... i podanie o posadę astronauty.
I have my temporary driver's license... and my astronaut application form.
Urodziny, prawo jazdy, ubezpieczenie społeczne...
2/3, Driver's license, social security number... everything.
Ledwo co pokazał mi swoje prawo jazdy.
Barely let me see his driver's license.
Kilka dni temu zostawiłeś swoje prawo jazdy na ladzie...
Well, you left your driver's license on the counter a couple days ago...
Dowód, prawo jazdy, ubezpieczenie.
Some ID, driver's licence, Social Security.
Muszę sobie załatwić nowe prawo jazdy, kartę ubezpieczeniową i kartę kredytową.
Man, I'm about to get me a new driver's license, social security card, and a credit card.
To miejsce w którym robisz swoje prawo jazdy.
It's the place where you get your driver's license.
Na oba pytania odpowiem oddając ci prawo jazdy.
I can answer both of those questions by returning your driver's license.
Pewnie będą chcieli zobaczyć twoje prawo jazdy, zanim cię zatrudnią.
Well... you know, they'd probably ask to see your driver's license... before they'd hire you.
Na twoim miejscu nie opowiadałabym o tym nikomu, bo zabiorą ci prawo jazdy.
And if I were you, I would not tell this episode to anyone else, because they'll take away your driver's license.
Powinni im zabrać też prawo jazdy.
And take away their driver's license too while you're at it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1346. Pasujących: 1346. Czas odpowiedzi: 147 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo