Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pretensjonalne" na angielski

Wypluwałam pretensjonalne słowa ze swoich ust.
I've been spitting pretentious words out of my mouth.
Myślę, że to było... odrobinę pretensjonalne.
[Clears throat] I thought it was... a little pretentious.
Wszystkie te pretensjonalne rzeczy, jeżeli jesteś zainteresowany.
All the artsy stuff, if you're into that.
To wydaje się takie fajne i pretensjonalne i romantyczny.
It seems so cool and artsy and romantic.
Od dawna chciałem uciszyć jego pretensjonalne usta.
True, I've long wanted to silence that pretentious mouth of his.
Myślałam że mówiłaś że bale maskowe są "pretensjonalne" - to moja opinia.
I thought you said that masked balls are "totally pretentious." one woman's opinion.
Czułem, że to był rodzaj pretensjonalne.
I felt that it was sort of pretentious.
Przykro mi, ale uważam, że jego praca pretensjonalne i młodzieży.
I'm sorry, but I find his work pretentious and adolescent.
Ambitny. Ale to jest takie mętne i tytuły są pretensjonalne.
But there's a lot of mud... and the titles are... pretentious.
Tak, ale nie powiedziałbym, że to jest pretensjonalne.
Yes, but I wouldn't say that it was pretentious.
To bardzo osobiste, ale nie pretensjonalne.
It's personal, but not pretentious.
Wcześniej, były potężne i pretensjonalne.
Before, they were powerful and pretentious.
Twoja głowa, która rozumiesz wszystko, opowiada historie absolutnie śmieszne i pretensjonalne.
Your head, which understands everything and talks about grandiloquent things, which are absolutely ridiculous and pretentious...
Nieprzyzwoicie pretensjonalne i w tym przypadku, dość zabójcze.
Obscenely pretentious and, in this case, quite deadly.
Bezbolesne, mniej pretensjonalne, czasami jak na filmie, a często śmierdzące.
No pain, less artsy, sometimes floaty, and often stinky.
Grają jakieś pretensjonalne, francuskie sztuki.
They're playing some pretentious French flick.
Może to pretensjonalne, ale jestem pewna, że lepszej nie znajdziesz.
Maybe it's pretentious but I'm sure you won't improve on me.
Jest pretensjonalne, pozbawione charakteru i stylu.
It is pretentious, characterless and without style.
A także pretensjonalne, aroganckie i nieistotne dla rozwoju ludzkości.
Also pretentious, arrogant, and not essential to the evolution of mankind.
To najbardziej pretensjonalne, co w życiu widziałam.
I mean, that is the most pretentious thing I've ever seen.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 100. Pasujących: 100. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo