Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prosty" na angielski

Zobacz także: prosty fakt
Wyszukaj prosty w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jason i ja zdecydowaliśmy chcieliśmy wszystko być prosty, elegancki.
Jason and I decided we wanted everything to be simple, elegant.
Jeden prosty telefon uratuje życie twojego ojca.
One simple phone call saves your dad's life.
Jeśli balet byłby prosty, nazwaliby go futbol.
So, if ballet were easy, they'd call it football.
Szybki i prosty sposób na smażenie.
The fast and easy way to press and cook sliders.
Obudziłem się rano prosty jak strzała.
I woke up in the morning straight as an arrow.
Prosty, prosty, prosty, prawa.
Gdybyś był zwykłym Afrykańczykiem, układ byłby prosty.
If you were just some African, the deal would be simple.
Bardzo prosty pomysł, który zmieniał wszystko.
This one, very simple idea that changed everything.
Oryginał był mały i nieludzko prosty.
Now, the original car was small and ruthlessly simple.
Charakter naszych poprawek jest całkiem prosty.
The spirit of our amendments is quite simple.
Rozebrałam pistolet i jest on bardzo prosty.
I disassembled the gun, and it's really quite simple.
Ostatni krok twojego przygotowania był prosty.
The final step in preparing you was simple.
Brzmi to jak bardzo prosty wiersz.
Now this sounds like a very simple poem.
Chciałbym wyjaśnić ludziom z bardzo prosty schemat.
I like to explain to people with a really simple diagram.
Tylko prosty umysł nie zobaczy naszej więzi.
Only simple minds would fail to see our connection.
Widziałam rysunek... Bardzo prosty, nawet dziecinny.
I saw a drawing... very simple, even naive.
Ten prosty projekt rozwiąże również większość problemów dotyczących lobbingu.
This simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.
Mój plan jest prosty ale efektywny.
Now, my plan is simple but effective.
Ekstrakcja nerwów to dość prosty zabieg.
Well, a nerve extraction's a pretty simple procedure.
To jest bardzo prosty przypadek zmiany kont.
It's a very simple case of them changing their accounting statements.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2006. Pasujących: 2006. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo