Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "proszę o wybaczenie" na angielski

Wyszukaj proszę o wybaczenie w: Definicja Synonimy
forgive me
I apologize
Please forgive
I beg your pardon
My apologies
begging your pardon
ask your forgiveness
pardon me
Please excuse
ask your pardon
I ask forgiveness
I do apologize
if you'll excuse me
Wasza Wysokość, proszę o wybaczenie... ale zgubiłem Adelinę.
May Your Majesty forgive me, but I've lost Adeline.
Jeśli sprawiłem jakiś problem, proszę o wybaczenie.
If I caused any problem, forgive me.
Pani, jeśli cię uraziłem, proszę o wybaczenie.
My dear lady, if I have offended you, I apologize.
Proszę o wybaczenie za mojego brata, biedaka.
Please forgive my poor little brother.
Panny, proszę o wybaczenie, ale wydaje się, że tak rozkwitłyście przez noc.
Ladies, forgive me, but you seem to have blossomed overnight.
Proszę o wybaczenie, to był ciężki poranek.
Forgive me, it's been a rough morning.
Proszę o wybaczenie, muszę już iść.
Forgive me, I have to go.
Proszę o wybaczenie, ambasadorze, że przyjmuję cię tutaj.
Forgive me, ambassador, for receiving you here.
Przepraszają i proszę o wybaczenie za brak zaufania.
They apologize and ask you to forgive them for their lack of trust.
Pamiętaj, nie proszę o wybaczenie.
Be clear- I do not ask your forgiveness.
Nie proszę o wybaczenie, Ruth.
I'm not asking for forgiveness, Ruth.
Wiem, ale nie proszę o wybaczenie.
I know, but I'm not asking for your forgiveness.
Nie proszę o wybaczenie, Nathanielu.
I'm not asking for forgiveness, nathaniel.
A teraz proszę o wybaczenie, ale moja firma splajtowała.
Now, if you'll excuse me, our company just went bankrupt.
Uniżenie proszę o wybaczenie, MISS Mills.
I do beg your pardon, Ms. Mills.
Wasza Świątobliwość, proszę o wybaczenie.
Your Holiness, I'm dreadfully sorry.
Signora, proszę o wybaczenie, Kelnerka pracuję pierwszy dzień.
Signora, I am sorry, but it's the waitress' first day.
Jeśli zawiodę, z góry proszę o wybaczenie.
And if I fail, I will have to ask you to forgive me.
Obraziłem cię, proszę o wybaczenie.
Clearly, I've offended you, and I apologize.
Moja droga księżniczko, proszę o wybaczenie.
My dear princess, I must ask your forgiveness.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 252. Pasujących: 252. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo