Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prywatnego detektywa" na angielski

Wyszukaj prywatnego detektywa w: Definicja Synonimy
Potrzebuję namiary na dobrego prywatnego detektywa.
I need the name of a good private investigator.
Wynająłbym najlepszego prywatnego detektywa, jakiego bym mógł.
I would hire the best private investigator money can buy.
Zachowuje się jak podsłuchiwacz, ze wszystkimi gadżetami prywatnego detektywa.
He behaves as an eavesdropper, with all his private detective gadgets.
Wynajęłam do jej odszukania prywatnego detektywa.
I hired this private detective to find her.
Mówię o twojej licencji prywatnego detektywa.
I'm talking about your private eye license.
Pozdrowienia i buziaki od Twojego ulubionego prywatnego detektywa.
Love and kisses from your favorite private eye.
Gene Hackman, grający prywatnego detektywa, wchodzi do tego pokoju i sprawdza toaletę.
Gene Hackman, playing the private detective, enters this room and inspects the toilet.
Chciałem tylko zapytać o pewnego prywatnego detektywa o nazwisku Sam Ruben.
I just want to ask you of a certain private detective by the name of Sam Ruben.
O ile pamiętam, rok temu cofnęli ci licencję prywatnego detektywa.
As I recall, your private investigator's license was suspended almost a year ago.
Jakim do cholery rodzajem prywatnego detektywa jesteś?
What the hell kind of private investigator are you, anyway?
Część credo prywatnego detektywa brzmi, dr Hodgins:
Part of the private investigator credo, Dr. Hodgins:
Myślałem, że zatrudniła pani prywatnego detektywa.
I thought you hired a private investigator.
Zebraliśmy się tu po to, by opłakiwać śmierć Calculona Przemysłowca, prywatnego detektywa, przyjaciela.
We are gathered to mourn Calculon's death... industrialist, private eye, friend.
Czyż nie tak wy Amerykanie mówicie na prywatnego detektywa?
Isn't that what you Americans call a private detective?
Byłem zajęty zgrywaniem/dla ciebie prywatnego detektywa.
Too busy playing private investigator for you.
Mój wujek wynajął prywatnego detektywa, aby ją namierzył.
My uncle hired a private detective to try to locate her.
Posunąłem się do tego... że wynalazłem prywatnego detektywa.
You know, I went so far... as to get the name of a private detective.
Nie sądzę, ale wynajęła prywatnego detektywa.
I don't think so, but she hired a private investigator.
Nie, pracuję dla prywatnego detektywa.
No, I work with a private eye.
Znaleźć prywatnego detektywa który potraktuje mnie poważnie.
To find a private investigator who will take me seriously.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 191. Pasujących: 191. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo