Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przeciągu kilku minut" na angielski

Wyszukaj przeciągu kilku minut w: Definicja Synonimy
within minutes
a matter of minutes
within a few minutes
W przeciągu kilku minut Nowy Jork i Moskwa przestaną istnieć.
Within minutes, New York and Moscow... will cease to exist.
Kiedy znaleźliśmy ciało nasz personel natychmiast przeniósł ją na zewnątrz, a karetka dotarła w przeciągu kilku minut.
When we found the body, our personnel immediately transported her outside and the paramedics arrived within minutes.
Wykrwawisz się w przeciągu kilku minut.
In a matter of minutes, you will die.
I wtedy powinnam zdołać zakończyć to dochodzenie w przeciągu kilku minut.
And then I should be able to wrap up this investigation in a matter of minutes.
W celu wykrycia szczytu UDS należy dodać 3H-TdR równocześnie z substancją testową albo w przeciągu kilku minut po ekspozycji na substancje testową.
To detect the peak of UDS, 3H-TdR should be added either simultaneously with the test subsrance or within a few minutes after exposure to the test substance.
W przeciągu kilku minut wpadła we wstrząs kardiogenny.
Within a few minutes, she went into cardiac collapse.
A tobie udało się ją porwać w przeciągu kilku minut!
Yet you managed to abduct her in a matter of minutes!
Zszedł ze służby i w przeciągu kilku minut nieomal umarł od rany w brzuchu, nie było jednak broni.
He came off duty and within minutes was nearly dead from a wound in his stomach, but there was no weapon.
Wyłączyliśmy go za pomocą impulsu elektromagnetycznego, ale włączy się znowu w przeciągu kilku minut, więc...
We powered him down with an electromagnetic pulse, But he will be back online within minutes.
w przeciągu kilku minut po jej śmierci.
Within minutes of her death.
Jakieś 50 mg... w przeciągu kilku minut zostało określone jako dawka śmiertelna.
I mean, just 50 mg alone... have been proven to be fatal in a few minutes.
W przeciągu kilku minut będziemy jednym, porucznik i ja.
In a few minutes, we will be one, the lieutenant and I.
W przeciągu kilku minut cała zdolność krzepnięcia krwi zostaje wyczerpana.
In just minutes, all the blood's clotting ability is exhausted.
Jakiś aktywność w przeciągu kilku minut?
Anything in the next few minutes?
Nie muszę wam przypominać, że w przeciągu kilku minut... nie pozostanie nam nic innego, jak tylko zajrzeć tam do środka.
I needn't remind you Gentlemen, that in a few minutes we'll have no choice but to send people in there.
Wybuchnie w przeciągu kilku minut.
It is set to detonate within a matter of moments.
W przeciągu kilku minut.
Możemy to zakończyć w przeciągu kilku minut.
We could probablend this in minutes
Udowodniono, że jakieś 50 miligramów w przeciągu kilku minut może być fatalne w skutkach.
I mean, just 50 milligrams alone... have been proven to be fatal in a few minutes, man.
Tak jakby było zbyt dużo informacji do przetworzenia w przeciągu kilku minut, do reintegracji, kiedy już ponownie wylądowałeś.
It's almost like there was too much information to process in a few minute span to integrate once you're dropped back down.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo