Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przed pójściem do łóżka" na angielski

Wyszukaj przed pójściem do łóżka w: Definicja Synonimy
before going to bed
before bedtime
before you go to bed
Na przykład mówię mu że wezmę prysznic przed pójściem do łóżka.
For instance, I'll tell Al that I'm going to take a shower before going to bed.
Rozmawiamy o Londynie i o mnie, przed pójściem do łóżka.
We were talking about London and about me, before going to bed.
Na Przykład, jak wezmę moją tabletkę na sen przed pójściem do łóżka, i obudzę się o 3, to mam wziąć tę?
For example, if I take my usual sleeping pill before bedtime, when I wake up at 3, I take this one?
Nie wszystko, ale cena jakiej bym się spodziewała za co innego od ciebie zdrałaby z ciebie ostatnią koszulę na długo przed pójściem do łóżka.
Nor it isn't, but the price I would expect from you would have your shirt off your back long before bedtime.
Oglądanie horroru przed pójściem do łóżka.
It's like watching a horror movie before you go to bed.
Jesli nie jesteś śpiący, Pomyśl o męczących rzeczach przed pójściem do łóżka.
If you're not sleeping, think about tired stuff before you go to bed.
Pijam tylko lampkę wina, przed pójściem do łóżka.
I drink only one glass at a time before going to bed.
Powiedział żeby nie dotykać zwierząt, kiedy mleko jest takie dobre przed pójściem do łóżka.
He said not to touch the animals, when milk is so good before going to bed!
Zgadnij, kto się śmieje 10 minut rano i płacze 10 minut przed pójściem do łóżka?
Guess who laughes 10 minutes in the morning and cries 10 minutes before going to bed?
Jeśli napijesz się wody przed pójściem do łóżka, pokój ci nie zawiruje.
If you drink water before you go to bed, the room won 't spin. Thanks.
Zażyłam Ambien przed pójściem do łóżka.
I took an Ambien before I went to bed.
Mam do załatwienia 6 strzelanin przed pójściem do łóżka.
I have to do six shoot-outs before bed-time.
Zawsze na chwilę przed pójściem do łóżka odstawiałem dla niej mały pokaz.
Every once in a while, before we'd go to bed, I'd put on a little show for her.
Wiedział, że najstarsze dziecko zawsze włącza światło... zanim rozbierze się przed pójściem do łóżka.
He knew that the oldest child always turned on the light... before she undressed to go to bed.
Czy Connor robi herbatę przed pójściem do łóżka?
Does Connor make tea before he goes to bed?
Powiedz bratu, aby umył zęby i umył się przed pójściem do łóżka.
Tell your brother to brush his teeth and wash up for bed.
Daje pani mężowi tabletki przed pójściem do łóżka?
Do you give your husband pills to... you know...
Wypiłam trochę wody przed pójściem do łóżka, ale zapomniałam umyć szklankę, więc piłam zanieczyszczoną wodę.
I drank some water before bad, but I forgot to sterilize the glass, so I drank dirty water.
Dajcie jej jedną przed pójściem do łóżka, dobrze?
Just give her one before bed, okay?
Myślałeś sobie, że co, złapiesz sobie mała, bezbronną studentkę przed pójściem do łóżka?
You were thinking, what, a little helpless co-ed before bed?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo