Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przednia szyba" na angielski

Wyszukaj przednia szyba w: Definicja Synonimy
windshield
windscreen
Hamulce, sprzęgło, filtr oleju... i zbita przednia szyba.
Brakes, clutch, oil filters... and a broken windshield.
Kiedy pęknie ci przednia szyba, przyjedzie na podjazd i naprawi w mniej niż pół godziny gwarantowane.
You know, like if you get a crack in your windshield, he will come right to your driveway and fix it in less than half an hour, guaranteed.
Poza stluczona przednia szyba, Poduszkovan dziala tak dobrze, jak powinien.
Apart from the broken windscreen, the hover van is working just as well as it ever has.
Brzmi tak czysto jak zabłocona przednia szyba.
It sounds as clear as a muddy windscreen.
Podgrzewana przednia szyba, sprawdźmy to.
Heated windscreen, let me try that.
Zobaczmy, rozwalona przednia szyba, utopione zderzaki przekłuty grzejnik, zęby w karoserii.
Let's see, cracked windshield, melted bumpers punctured radiator, teeth marks in the trunk.
A ponieważ nadwozie to autorski projekt Eagle'a, ta przednia szyba musiała zostać zrobiona na zamówienie.
And because the body is Eagle's own design, this windscreen had to be specially made.
Przednia szyba - kuloodporna, boczne oraz tylna również.
Windscreen, bullet-proof, as are the side and rear windows.
Przednia szyba i inne okna (jeżeli zamontowane) (liczba i położenie, użyte materiały)
Windscreen and other windows (if any) (number and position, materials used)
Twoja przednia szyba jest zbita.
Your windshield's broken.
Mówiłaś, że przednia szyba w taksówce została rozbita?
What the hell are you - did you tell me that my cab windshield got busted up, smashed?
Przednia szyba jest wytarta.
Windshield's clean, wiped down.
dodatkowe wyposażenie zwykle dostarczane przez producenta razem z wyposażeniem potrzebnym do normalnego użytkowania (zestaw narzędzi, bagażnik, przednia szyba, sprzęt ochronny itd.).
Auxiliary equipment usually supplied by the manufacturer in addition to that necessary for normal operation (tool-kit, carrier(s), windscreen(s), protective equipment, etc.)
Na przykład, przednia szyba jest... niższa
For example, the windscreen, that's... lower
Po pierwsze przednia szyba, która ugięłaby się pod ciśnieniem wody.
First, the windscreen, which would cave in under pressure from the water.
Miss Ku przednia szyba została rozbita.
Miss Ku your windshield's been smashed.
Albo też przednia szyba spadła na nią.
Or else the windshield came down on her.
Świadkowie widzieli, jak przednia szyba w tajemniczy sposób rozprysnęła się tuż przed wypadkiem.
Witnesses saw the front windshield mysteriously shatter before the crash.
Wybita przednia szyba, część rejestracji:
Smashed front window, partial plates.
Drzwi, lusterko wsteczne, przednia szyba.
Through the door, the rear-view mirror, the windshield!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo