Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przedsiębiorca pogrzebowy" na angielski

Wyszukaj przedsiębiorca pogrzebowy w: Definicja Synonimy
undertaker
mortician
funeral director
Monsieur Alfonse, bogaty przedsiębiorca pogrzebowy.
The mortuary, of course! Monsieur Alfonse, the rich undertaker.
Monsieur Alfonse, przedsiębiorca pogrzebowy zapłaci cały rachunek.
Monsieur Alfonse, undertaker, swiftly and with style, will pay ze bill.
Według danych, Fisher był licencjonowanym przedsiębiorca pogrzebowy?
Personnel log says Fisher was a licensed mortician?
Przedsiębiorca pogrzebowy, wypychacz, przyszły koroner.
Mortician, taxidermist, wannabe medical examiner.
Ale jako dobry przedsiębiorca pogrzebowy, przechowywał ciało w taki sposób żeby później mogło być godnie pochowane.
But like a good funeral director, he preserved the body so that she could have a proper burial.
Teraz się mówi "Przedsiębiorca pogrzebowy".
Rzeźnik... piekarz... i zaprzyjaźniony przedsiębiorca pogrzebowy.
The butcher the baker and the friendly undertaker.
Jako przedsiębiorca pogrzebowy, był świadkiem sztywnego przejścia z życia w śmierć.
As undertaker, he bore witness/to the stark passage from life to death.
Nigdy więcej nie powiem przy pani "przedsiębiorca pogrzebowy", panno Ruby.
Minnie... I would never say undertaker to you, Miss Ruby.
Gdyby się wydało, że zmierzyłem pana zamiast nieboszczyka, śmiał by się ze mnie każdy przedsiębiorca pogrzebowy w całej Francji.
IF IT EVER LEAKED OUT THAT I MEASURE YOU INSTEAD OF THE BODY, EVERY UNDERTAKER IN FRANCE WOULD LAUGH.
Albar Prentis, przedsiębiorca pogrzebowy.
Albar Prentis, Funeral Director.
M Alfonse, przedsiębiorca pogrzebowy.
M Alfonse, undertaker.
Jesteś jak przedsiębiorca pogrzebowy... albo ksiądz... albo wypychacz zwierząt... każdy z nich po trochu.
You're like a mortician... or a priest... or a taxidermist.
Będzie wyglądać jak... przedsiębiorca pogrzebowy.
She will look like an... up-market undertaker.
Witam, z tej strony Hewitt, przedsiębiorca pogrzebowy.
Hello, this is hewitt's, the undertakers.
Najpierw myśleliśmy, że to tylko przedsiębiorca pogrzebowy.
At first we thought/he was just an undertaker.
Mój pradziadek zaczynał jako ebenista i przedsiębiorca pogrzebowy w Pacerville w stanie Oregon.
My great-grandfather started as a cabinetmaker and undertaker in the small town of Pacerville, Oregon -
Co więc może jej zaoferować stary przedsiębiorca pogrzebowy?
YES, WHAT DOES AN OLD UNDERTAKER HAVE TO OFFER?
Wkrótce przybędzie pan Alphonse - przedsiębiorca pogrzebowy.
MONSIEUR ALPHONSE THE UNDERTAKER IS CALLING.
Jestem całkiem pewny, że gdy dostaniecie raport toksykologiczny, potwierdzi on że nasz młody przedsiębiorca pogrzebowy eksperymentował z "wet."
When your toxicology report comes back, I'm quite certain it will confirm that our young mortician here was experimenting with "wet."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 35 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo