Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przedtem" na angielski

Wyszukaj przedtem w: Definicja Synonimy
before
first
beforehand
formerly
ever
previously
earlier
prior

Sugestie

Gdybyś wiedział, jak byłem przedtem samotny.
If you only knew how Lonely I was before you came.
Nigdy przedtem nie byłem wmieszany w coś takiego.
I've never been involved in anything like this before.
Jeśli ich przedtem zabiję - nieszczególnie.
If I kill them first, not really.
Będę w kościele godzinę przedtem, podkręcę ogrzewanie.
I'll be at the church an hour beforehand, to turn the heating up.
Aktorzy ćwiczyli tam na miesiąc przedtem.
So the actors had rehearsed on it for a month beforehand.
Myślałem o... jak źli byliśmy na siebie przedtem.
I was thinking about... how mad we got at each other before.
Nigdy przedtem nie czułam tyle mocy.
I've never felt so much power before.
Na pewno nie widziałeś takich przedtem.
I bet you've never seen two like these before.
Oczywiście, widziałaś to już przedtem.
Of course, you've seen it all before.
Nigdy przedtem nie byłam całowana przez socjopatę.
I've never been kissed by a sociopath before.
Nigdy przedtem nie widziałem tej kobiety.
I've never seen this woman before in my life.
Nigdy nie byłem przedtem w prywatnym odrzutowcu.
I've never been in a private jet before.
Joy zatrzyma swoje nazwisko i będziemy żyli jak przedtem.
Joy will keep her own name, and we'll all go on living exactly as before.
Możemy wrócić do bycia jak przedtem.
We can get back to being like before.
Nigdy przedtem nie ubieraliśmy obcych w ubrania naszych ludzi.
Never before have we clad strangers in the garb of our own people.
Nigdy przedtem nie ulegałeś takiej presji.
You've never bowed to peer pressure before.
On właśnie uciekł, jak przedtem.
He'll just run away, like before.
Widziałam go przedtem, i próbuję...
I've seen him before and I'm trying...
Będziemy bogatsi i pewniejsi niż kiedykolwiek przedtem.
Both will be richer and more secure than ever before.
Trzeba jeszcze przedtem załatwić mnóstwo rzeczy.
There's a great deal more to come before that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3334. Pasujących: 3334. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo