Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przejść" na angielski

Wyszukaj przejść w: Definicja Synonimy

Sugestie

335
175
161
To zbyt niebezpieczne, by przejść barierę.
It's too dangerous to go through the wall.
Musimy tylko wybrać Wrota i przejść.
All we need to do is dial up the gate and go through.
Może mógłbyś przejść niektóre prace poza mnie.
Maybe you could pass some of the work off to me.
Moglibyśmy użyć naszych dokumentów żeby przejść jako reporterzy.
We could use our papers to pass as reporters, no problem.
Anubis dotychczas dwukrotnie próbował przejść przez Wrota.
Anubis has tried twice to get through the gate.
Gandalfie, moglibyśmy przejść przez Kopalnie Morii.
Gandalf, we could pass through the Mines of Moria.
Wszystkie te rzeczy muszą przejść kontrolę jakości.
All this stuff has got to pass health code.
Nie można przejść przez celnej Raju.
You may not pass through the Customs of Paradise.
Czasami by dzielić mieszkanie musiałem przejść przez prawdziwe egzaminy.
Sometimes for the share flats you had to go through a real exam.
To więcej niż ktokolwiek powinien musieć przejść.
Once was more than anyone should ever have to go through.
Nikt nie powinien musieć przejść tamtego.
No one should have to go through that.
Nie, chciałbym się trochę przejść.
No, I'm going to walk for a bit.
Proszę się rozebrać i przejść przez skaner.
Please remove all articles of clothing, and proceed into the scanner.
Potrzebujemy dziesięciu ludzi, by przejść.
We'd need ten guys to blast through it.
Każdy nowy rekrut musi przejść badania.
Yes. Every new recruit must have a physical.
Będzie trzeba przejechać miasto i przejść przez most.
We'll have to go through the city and across the bridge.
Masz dużo miejsca, żeby przejść.
You got plenty room to get by me now.
A ty powinieneś był szybciej przejść do obrony.
And you should have jumped to my defense sooner than you did.
Nie chciałabym przejść przez coś takiego.
I wouldn't want to come out like this.
Jestem gotów przejść do kolejnego etapu.
I think I'm ready to take the next step.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7991. Pasujących: 7991. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo