Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przejście dla pieszych" na angielski

Wyszukaj przejście dla pieszych w: Definicja Synonimy
crosswalk
pedestrian crossing
a crosswalk
To, że przejście dla pieszych wygląda jak pole do gry w klasy, nie znaczy że nim jest
Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one
W prawo, jednokierunkowa, remont, światła, pas dla autobusów, przejście dla pieszych, nakaz skrętu w lewo, światła.
Right turn, one way, roadworks, traffic lights, bus lane, pedestrian crossing, left turn only, traffic lights.
To nie jest przejście dla pieszych.
This isn't a crosswalk.
Czy to jest przejście dla pieszych?
You weren't using the crossing.
W bezpośrednim sąsiedztwie bram przeznaczonych głównie dla ruchu kołowego muszą znajdować się drzwi przeznaczone dla ruchu pieszego, chyba że nie jest zapewnione bezpieczne przejście dla pieszych;
In the immediate vicinity of gates intended primarily for vehicle traffic, there must be doors for pedestrian traffic unless it is safe for pedestrians to cross;
Skąd, raczej podziemne przejście dla pieszych.
Jest tam ponadto przejście dla pieszych, które chcieli dodać, a które łączyłoby szereg budynków kulturalnych, a także korytarz widokowy - bo to historyczna część miasta - której nie chciano zasłaniać nowym budynkiem.
And there is a pedestrian corridor that they wanted to add that would link a series of cultural buildings, and a view corridor - because this is the historic district - that they didn't want to obstruct with the new building.
Przechodził pan przez przejście dla pieszych na czerwonym.
You crossed the street when it said, "Don't walk."
Jakiś dzieciak wbiegł za szybko na przejście dla pieszych.
Kid going too fast through a stoplight.
W bezpośrednim sąsiedztwie bram przeznaczonych przede wszystkim dla ruchu kołowego, muszą znajdować się drzwi przeznaczone dla ruchu pieszego, o ile nie jest zapewnione bezpieczne przejście dla pieszych;
Doors for pedestrians must be provided in the immediate vicinity of any gates intended essentially for vehicle traffic, unless it is safe for pedestrians to pass through;

Pozostałe wyniki

Właśnie stałem na przejściu dla pieszych.
I was just waiting to cross the street, going east.
Jestem dostarczając błogosławieństwo na bramę dla pieszych.
I'm delivering a blessing on a pedestrian gate.
Złapaliśmy go na Lafayette, koło kładki dla pieszych.
We ran him down on Lafayette, by the overpass.
Nigdy nie używał chodnika dla pieszych... ponieważ musiałby nadrabiać 2km chcąc dostać się na plac budowy.
He never used the pedestrian bridge... because it forced him to walk 2 more km. to get to the building yard.
Sprzedaje zegarki na kładce dla pieszych.
I sold watches on the overpass.
W latach sześćdziesiątych, tunele dla pieszych były oznaką przyszłości.
Back in the '60s, pedestrian tunnels were sort of the wave of the future.
Jeśli kiedykolwiek źle przejdziesz na miejscu dla pieszych, będę tam.
If you ever so much as step outside of a crosswalk, I'm going to be there.
Te czerwone plamy nie są częścią rysunku przejścia dla pieszych.
Well, these red stains are definitely not part of the crosswalk art.
Jest tam jakiś tunel dla pieszych gdzie dzieciaki się spotykają.
There's some kind of pedestrian tunnel where kids hang out.
Ze stosowania FPS nie powinny wynikać dalsze negatywne skutki dla pieszych.
No further negative impact on the pedestrian should result from the FPS.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 214. Pasujących: 10. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo